Motion 47 – Ansvar för flyktingpolitiken

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 47 (anmäld 12-12-17).

Låt politiker ta ansvar för flyktingpolitiken

I Norrköpings kommun är det en kraftig majoritet av de folkvalda politikerna som anser att kommunen ska ta emot ett stort antal flyktingar. Enbart Sverigedemokraternas politiker har tydligt sagt sig vara emot den ansvarslösa politik som förs. Politiker i kommunen som är positiva till denna form av invandring bör då aktivt agera föredöme och ta ett direkt ansvar för alla flyktingar som de beslutat att ta emot inom kommunen.

I stället för att placera exempelvis de så kallade ensamkommande flyktingbarnen i dyra speciella boenden (boenden som kan kosta samhället mellan 1 900 – 16 000 kronor per dygn) kan kommunstyrelsens ledamöter och ersättare öppna sina hem för dessa. Vid en placering av barnen hos våra toppolitiker kan politiken rättfärdigas lite mer inför alla kommuninvånare. Då en av Sverigedemokraternas ledamöter redan har tagit hand om ett ”ensamkommande flyktingbarn” råder det inget tvivel om att övriga politiker i och med denna motion får en unik möjlighet lära känna livet i den mångkultur de förespråkar.

Flyktingarna som flyttar in hos våra folkvalda kan knappast få en bättre möjlighet att komma in i det svenska samhället. Naturligtvis bör värdfamiljen låta sitt hem vara lika öppet som folkhemmet Sverige har varit sedan 70-talet. Värdfamiljen bör således också stå för flyktingens alla uppkomna kostnader samt ta personligt och juridiskt ansvar för dessa till den dag de kan försörja sig själva och ta ansvar för sina liv.

Det bör inte vara svårt för alla ledamöter i kommunfullmäktige att enas om ett bifall till denna motion då alla vinner på förslaget.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings samtliga kommunpolitiker tillfrågas om de kan öppna sina hem för ”ensamkommande flyktingbarn” och stå för deras kostnader.

Att de politiker som tar hand om ett ”ensamkommande flyktingbarn” också får chansen att stoltsera med detta på Norrköpings kommuns hemsida.

Markus Wiechel (SD) Cornelia Dahlberg (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: