Motion 49 – Pant- och cigarettbehållare

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 49 (anmäld 12-12-17).

Fler pant- och cigarettbehållare

Vi kan vara stolta över att Sverige håller världsklass i fråga om att återvinna våra aluminiumburkar och petflaskor. Idag återvinns omkring 91 procent av aluminiumburkarna och 85 procent av PET-flaskorna som säljs. Det är oerhört bra siffror, men det innebär samtidigt att flera hundra miljoner burkar och flaskor inte kommer in i kretsloppet igen och vi får aldrig ge upp ambitionen att bli ännu bättre. Inte minst med tanke på hur mycket energi som går åt för att tillverka nya flaskor och burkar.

Många som är ute och promenerar eller går runt i city för att handla bär med sig burkar och/eller flaskor med något drickbart. När man druckit upp letar man efter den närmaste papperskorgen eller soptunnan för att slänga flaskan/burken.

I Norrköping finns det idag flera behållare uppsatta i närheten av kommunens soptunnor, ämnade för pantbara flaskor och burkar. Returpack ligger bakom projektet och har tidigare erbjudit kommunen ett flertal av dessa behållare helt kostnadsfritt och dessutom målade för att passa kommunens ändamål. Efter en interpellation från undertecknad var det oklart vad som egentligen hade hänt efter Returpacks senaste erbjudande och svar på det saknas än idag. Vi ser oerhört positivt på projektet och ser gärna att kommunen själv köper in fler behållare om Returpack inte längre erbjuder dessa gratis (pris varierar från 600-1600 kr styck).

Det spelar ingen roll om det är barn som samlar ihop lite extra pengar eller annan person samlar in panten. Den som vill tjäna en slant får genom dessa pantbehållare en chans att på ett renare och framförallt lättare sätt samla in burkarna och flaskorna för att sedan panta dem, samtidigt bidrar de till en bättre miljö genom att fler burkar och flaskor återvinns.

Under 2011 infördes böter vid nedskräpning vilket vi Sverigedemokrater ser som positivt. Cigarettfimpar utgör dock ett undantag i lagen. Rökare slänger generellt sett inte sina fimpar i en soptunna, de kastas istället direkt på backen om det inte finns någon askkopp i närheten.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att kostnadsfritt få pantbehållare av Returpack att sättas upp vid soptunnor runt om i kommunen med fokus på områden med mycket folk i rörelse.

Att kommunen tar fram kostnaden att sätta upp pantbehållare intill de soptunnor som finns i kommunen.

Att kommunen tar fram kostnaden att köpa in och sätta upp askkoppar intill kommunens soptunnor och spårvagns- eller busshållplatser.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: