Motion 50 – Utdrag från belastningsregistret vid anställning

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 50 (anmäld 12-12-17).

Utdrag från belastningsregistret vid anställning hos Norrköpings kommun

I en av fyra svenska kommuner behöver arbetssökande visa utdrag ur belastningsregistret innan anställningen är aktuell. Detta för att arbetsgivaren, i det här fallet kommunen, ska veta att personen är lämplig att sköta de uppgifter han/hon anställs för.

I Norrköping kommun krävs att de som kan tänkas anställas ska lämna utdrag ur belastningsregistret enbart i vissa verksamheter och personen i fråga behöver inte lämna utdrag från hela belastningsregistret, bara den del som krävs enligt lag. Det handlar om anställda inom förskoleverksamhet, skola och barnomsorg samt anställda som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. Det gäller även anställda vid hem för vård eller boende som tar emot barn.

Om registerutdraget innehåller uppgifter om begångna brott ska arbetsgivaren samråda med personalkontoret innan den sökande får anställas. Personer som inte lämnat ett registerutdrag får rimligtvis inte heller anställas eller på annat sätt tas in i verksamheten.

De senaste tio åren har antalet utdrag från belastningsregistren i samband med anställning ökat fem gånger. Flera kommuner använder denna möjlighet flitigt och exempelvis Nora kommun ser till att granska alla kommunanställda för att försäkra sig om att den arbetssökande är lämpad för sitt blivande jobb.

Flertalet vill inte att våra barns lärare är dömda för pedofili. Det är en självklarhet. Vad som också bör vara en självklarhet är att vårdare inom äldreomsorgen inte heller ska vara dömda för våldtäkt, eller stöld för den delen. Alla människor kan förändras och hänsyn bör alltid tas till brottets art och om det ligger långt bort i tiden. Det är av största vikt att kommuninvånarna vet att kommunanställda inte är återfallsförbrytare och självklart inte har begått grova brott som gör att de är olämpliga för vissa arbeten, inte minst när det handlar om service till allmänheten. Det ska inte spela någon roll vilken anställning det handlar om, det bör vara angeläget att alltid ha alla korten på bordet innan beslut om anställning fattas.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun begär utdrag från belastningsregistret från arbetssökande till samtliga kommunala tjänster innan beslut om anställning.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: