Motion 51 – Öppen utbildning vid LiU

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 51 (anmäld 13-01-28).

Uppmuntra LiU till ”Öppen utbildning”

Lunds universitet är det första lärosätet i Sverige som utreder möjligheten att erbjuda kostnadsfri universitetsutbildning via nätet. Utbildningarna saknar behörighetskrav och är dessutom öppna för vem som helst, så länge vederbörande har tillgång till en dator.

Tidigare har universitet i USA, Kanada och Storbritannien redan infört öppna, kostnadsfria kurser där föreläsningar läggs ut på webben och studenterna löser uppgifter enskilt eller i grupp. Kommunikationen med varandra sker via chattar eller forum på nätet, som ofta är direkt kopplade till universitetet.

Att erbjuda världens befolkning öppna kostnadsfria kurser kommer att bidra till en hållbar utveckling runt om i världen. Människor som är utbildade har generellt bättre hälsa, mår bättre och kan bättre bidra till samhällets utveckling i större grad än obildade människor. Samtidigt kan kostnadsfria utbildningar bidra till kompetenslyft inom det egna universitetet. En satsning på dessa öppna utbildningar gagnar med andra ord alla då ett lyckat koncept även kan innebära bra marknadsföring för Linköpings Universitetet och för Norrköping internationellt.

Norrköpings kommun har potential att utnyttja den möjlighet som finns inom Linköpings Universitet och genom dess filial i Norrköping. Att på en internationell arena få möjligheten att konkurrera och även bidra med kunskap kan vara en avgörande faktor till framtida företagssatsningar och ökad kompetens i Norrköping.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun i samråd med Linköpings kommun och Linköpings Universitet utreder möjligheten till stöd för att förverkliga en satsning på öppen utbildning.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: