Motion 52 – Ingen särbehandling vid anställning

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 52 (anmäld 13-03-25).

Motion till kommunfullmäktige i Norrköping

Ingen särbehandling vid anställning

Sverigedemokraterna är emot all form av diskriminering av människor på grund av kön, religiös och politisk tillhörighet, samt etnisk bakgrund. Särskilt när det gäller statliga, kommunala eller andra offentliga institutioner är det viktigt att det inte sker någon form av särbehandling, även om den av vissa kan anses vara ”positiv”.

Det som brukar kallas för ”positiv särbehandling” innebär enligt Nationalencyklopedin en form av särbehandling med syfte att främja en jämnare fördelning mellan grupper genom att medlemmar av en underrepresenterad grupp ges företräde.

I extrema fall har denna särbehandling lett till att kraven för att få tjänsten har sänkts bara för att gynna en underrepresenterad grupp. Detta innebär i praktiken att en grupp blir negativt särbehandlad till förmån för en annan. Man kan kalla det omvänd diskriminering.

Bland andra Gunnar Strömmer, som är jurist på Centrum för rättvisa, är starkt kritisk till metoder som sorterar människor på grund av faktorer som de själva inte kan påverka. Precis som Gunnar Strömmer bör de flesta hålla med om att rätten till likabehandling är det mest grundläggande kravet i ett anständigt samhälle. Ingen medborgare ska kunna drabbas negativt, för att politiker ska nå vad de anser som högre samhällsmål, som exempelvis en jämnare statistik.

Tillsättning av tjänster bör ske efter kompetens, snarare än för att förbättra statistiken. Kompetens bör vara grunden för all offentlig verksamhet då det i slutändan handlar om kommuninvånarnas skattepengar och service. Diskriminering kommer alltid att vara diskriminering, oavsett intentionerna bakom den.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att ingen form av kvotering eller särbehandling (även ”positiv” sådan) utifrån kön, religiös tillhörighet eller etnisk bakgrund får förekomma vid tjänstetillsättning inom Norrköpings kommun.

Att samtliga tjänstetillsättningar bör ske med utgångspunkt att den med bästa kompetens, eller i övrigt är mest lämpad, också får tjänsten.

Markus Wiechel (SD) Ingvar Våxmo (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: