Motion 54 – Införandet av vårdnadsbidrag

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 54 (anmäld 13-05-27).

Införandet av vårdnadsbidrag

FN:s barnkonvention:

Vid alla åtgärder som rör barn, skall barnets bästa komma i främsta rummet.”

Föräldern har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling.”

Regeringen har infört möjligheten för landets olika kommuner att erbjuda ett vårdnadsbidrag för barnfamiljer genom en maxkostnad på 3 000 kronor (skattefritt) per månad och barn. Syftet med kommunalt vårdnadsbidrag är att öka möjligheten för föräldrar att vara hemma med barn i åldern 1 till 3 år, dvs. två år efter att föräldrapenningen har upphört.

I Norrköpings kommun finns idag möjligheten att välja mellan olika sorters förskolor, exempelvis finns det 28 förskolor som är fristående och vissa av dessa har en speciell inriktning eller profil. Tyvärr har föräldrar i kommunen inte någon möjlighet att istället välja vårdnadsbidrag. Det borde självfallet vara så att Norrköping kommuns barnomsorg anpassas till faktumet att alla barn är olika och därmed också har olika behov. Även om många barn klarar separationen från sina föräldrar på ett bra sätt eller trivs i större barngrupper finns det dem som inte gör det. För dessa saknas det idag ett alternativ.

Sverigedemokraterna anser att det är utmärkt om man kan öppna upp för att familjerna själva får välja om deras barn ska få tillbringa mer tid med sina föräldrar under småbarnsåren. Många föräldrar och barn föredrar detta framför en kollektivistisk och bristande barnomsorg.

Såväl ensamstående föräldrar som föräldrar som lever tillsammans bör ha möjligheten att själva välja omsorgsform åt sina barn. Arbetet med att främja en god uppväxt för våra barn får inte ignoreras och är inte något man bör snåla på.

Tillsammans kan vi främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet genom införandet av ett vårdnadsbidrag.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att det av kommunfullmäktige budgeteras för införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag och att ett sådant snarast möjligt ska införas i Norrköpings kommun.

Markus Wiechel (SD) Cornelia Dahlberg (SD) Ingvar Våxmo (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: