Motion 55 – Bättre transparens på kommunens hemsida

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 55 (anmäld 13-08-26).

Bättre transparens på kommunens hemsida

Det är inte sällan som kommuninvånare klagar på att de inte vet vad som händer inom kommunpolitiken. Många får inte någon insyn i de viktiga samhällsfrågor som politikerna arbetar med, eftersom sådant alltför sällan bevakas av media. Avståndet mellan politikerna och väljarna kan öka, vilket är ett demokratiproblem.

På Norrköping kommuns hemsida kan man som kommuninvånare gå in på kommunens diariesystem. Där kan offentliga handlingar som motioner, interpellationer, nämnduttalanden eller protokoll laddas ned av medborgare med internetuppkoppling. Tyvärr är det inte helt enkelt att förstå hur systemet är uppbyggt, vilket försvårar möjligheten att snabbt hitta det man söker.

År 2011 utsågs Linköping kommuns hemsida till länets bästa och dessutom till en av Sveriges 20 bästa kommunhemsidor, enligt en studie från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Linköpings kommun har genom sin hemsida kunnat ge svar på en stor del av frågorna som kommuninvånare brukar ställa.

Även Norrköpings hemsida ligger relativt bra till i studien. Dock finns det en stor skillnad mellan de två hemsidorna. Linköpings hemsida är mycket enkel att navigera sig igenom, främst när det gäller politikområdet. Sidan är mycket enkelt och tydligt uppbyggd, så att alla kan se förslag som lagts fram av politiker, svar från ansvariga politiker på interpellationer eller andra frågor som har debatterats i kommunfullmäktige.

Den kommunala transparensen i Norrköping kan bli betydligt bättre om man låter sig inspireras från vår grannkommun Linköping.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköping kommuns hemsida ska förbättras för en bättre transparens, så att kommuninvånarna enklare ska kunna följa med i vad som sker inom kommunpolitiken.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: