Motion 57 – Demokratidag

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 57 (inlämnad 13-09-23).

Inför en årlig demokratidag

På senare tid har intresset för politik minskat, vilket är tydligt då allt färre väljer att engagera sig i ett politiskt parti. Politikerförakt har i många fall blivit mer påtagligt och avståndet mellan beslutsfattare och väljare känns ibland allt mer avlägsen. Kort sagt riskerar den nuvarande trenden vara förödande för en väl fungerande demokrati, inte minst om man ser det ur ett lokalt perspektiv.

På ett flertal platser runt om i landet anordnas det demokratidagar där olika politiska partier får chansen att tillsammans svara på frågor från allmänheten samt dela ut information om sitt parti. Under dessa dagar kan kommunstyrelsen eller kommunfullmäktiges presidium således också berätta för allmänheten om hur kommunpolitiken fungerar vilket är ett område som få personer kan så mycket om. Förhoppningsvis kan detta evenemang utökas så att det på sikt även arrangeras utställningar, föreläsningar, seminarier eller debatter.

Genom att främja arbetet med den lokala demokratin och öppna kommunens verksamhet för allmänheten, genom exempelvis seminarier eller diskussionsforum, kan kommuninvånare enkelt vara med och få fram gemensamma visioner för kommunen.

Under augustifesten har det sedan ett par år tillbaka anordnats något som i kallats för ”Lilla Almedalen”. Detta har varit ett mycket lyckat koncept, där kommuninvånare har fått chansen att möta sina politiska företrädare öga mot öga. Lilla Almedalen skulle kunna fungera som ett föredöme för en framtida demokratidag som i likhet med riksdagens öppna hus kan vara beläget i en symbolisk del av parlamentarismen i sammanhanget – kommunhuset Rosen.

Sverigedemokraterna har redan tidigare föreslagit ett flertal förslag för att förbättra den lokala demokratin och möjligheten för kommuninvånare att påverka sin vardag. Trots att dessa inte genomförts har vi en förhoppning att man kan samlas för en årlig demokratidag i Norrköping. Detta skulle kunna öka intresset för politik, öka förståelsen för hur politiken fungerar samt ge alla partier en möjlighet att tillsammans föra fram sina respektive idéer.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att det årligen anordnas en demokratidag för att öka förståelsen för kommunpolitik, kommunens organisation samt möjliggöra ett tillfälle för kommunens politiker att berätta om vardagen som politiker.

Att Norrköpings kommun i framtiden högtidighåller demokratins intåg.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: