Motion 59 – Fadderverksamhet

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 59 (inlämnad 13-11-01).

Inför fadderverksamhet för nyanlända

Den amerikanske forskaren och professorn i statsvetenskap vid Harvard University, Robert Putnam, har visat att den allmänna tilliten, gemenskapen, solidariteten och samhällsengagemanget minskar i ett mångkulturellt samhälle. Vi Sverigedemokrater tror på öppen svenskhet, dvs. att vem som helst, oavsett etniskt, kulturellt eller religiöst ursprung kan bli svensk så länge man anpassar sig till det svenska samhället och tar seden dit man kommer. Att anpassa sig blir dock betydligt svårare i en kommun som Norrköping där ungefär en av fem kommuninvånare har invandrarbakgrund.

Många, kanske de allra flesta invandrarna har ambitionen att bli svenskar, men den omfattande mottagningen i Norrköping innebär att det är svårare för invandrare som kommer till kommunen, att träffa och lära känna svenskar. Detta medför en ökad segregation och ett större utanförskap. Det innebär således också att det blir svårare för invandrare, i vår kommun, att bli en del av det svenska samhället. En välfungerande anpassning bör vara samtliga politikers mål i Norrköping.

Det är dags att Norrköpings kommun tar tag i problematiken och ansvarar för de konsekvenser som ett ansvarslöst mottagande skapar. Till dess att massinvandringen har upphört och en ansvarsfull politik förs på såväl nationell som lokal nivå, bör något göras för att främja möjligheten till en stark gemenskap bland alla kommuninvånare. Detta kan ske genom en fadderverksamhet där nyanlända får tips och praktiska råd om hur samhället fungerar. Kunskap om våra traditioner, vårt sätt att leva och andra viktiga kunskaper för att främja gemenskapen.

Fadderverksamheten kanske även kan bidra till att nya vänskapsband skapas mellan nyanlända och infödda, genom det kan vi verka för att minska segregation och sticka hål på fördomar och okunskap.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att ta initiativ till startandet av en fadderverksamhet för nyanlända invandrare, med målet att bistå med samhällsorientering för att underlätta anpassning till samhället och minska segregationen i kommunen.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: