Motion 61 – Inrätta kulturarvsfond

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 61 (inlämnad 13-11-25).

Inrätta en kulturarvsfond

Norrköping är en unik stad både historiskt och kulturellt. Detta är något man bör ta tillvara på och det bör vara i kommunens intresse att förvalta vårt unika kulturarv. Kulturarvets betydelse fastslår Sverigedemokraterna bland annat i vårt principprogram: ”Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap.”

Kulturpolitikens absolut främsta syften är att stärka intresset för och öka kunskapen om svensk lokal kultur. Detta behövs för att bland annat slå vakt om de djupa värden som det kulturella arvet innehåller, vilket kan bidra till att återskapa en gemensam identitet i vårt samhälle. Med en stark gemensam identitet genom ett främjande av vårt kulturarv, kan således också anpassning av nyanlända invandrare underlättas.

De ekonomiska anslagen inom kultur bör vara generösa till verksamheter som bevarar, främjar och vidareutvecklar det svenska och det lokala kulturarvet. Det bör vara en grundsten i en kommande kommunal kulturarvsfond. Organisationer, föreningar och myndigheter bör få möjlighet att vända sig till denna fond för att begära ekonomiskt stöd till verksamheter med kulturarvsfrämjande inriktning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun inrättar en särskild kulturarvsfond.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: