Motion 62 – Översyn över läkemedelsanvändning

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 62 (inlämnad 13-11-25).

Översyn över läkemedelsanvändning

Den grupp som idag är i störst behov av läkemedel är äldre, som inte allt för sällan också äter olika sorters läkemedel för olika sorters problem. Enligt socialstyrelsen får svenskar som är över 80 år i snitt mellan fem och sex läkemedel per dygn, och inte sällan ordineras dessa personer tio eller fler läkemedel. Många tvingas kort sagt dagligen äta tabletter för att hälsan inte är på topp eller för att förhindra att kroppen slits i onödan.

Allt för ofta framkommer det att personer över- eller felmedicinernas vilket kan orsaka allvarliga problem, exempelvis om två olika sorters läkemedel egentligen inte ska användas tillsammans. Enligt socialstyrelsen behöver en av tio patienter på de medicinska klinikerna i Sverige sjukvård på grund av olämplig eller felaktig läkemedelsbehandling. Siffror visar att omkring tre till fyra procent av alla personer över 80 år har ordinerats läkemedel som genom interaktion med andra läkemedel kan ge svåra biverkningar. Cirka 30 procent av alla äldre som läggs in akut på sjukhus gör det till följd av en biverkning som orsakats genom läkemedel.

Information kring problemet med över- och felmedicinering är mycket viktigt för såväl brukare, anhöriga som för vårdare. Felaktig läkemedelsanvändning kan tydligt skapa mer problem en det är till för att lösa och riskerar även göra omsorgen som helhet dyrare. Återkommande genomgångar över läkemedelsanvändningen i kommunen är viktig och information kring detta måste tydliggöras. Framförallt de som tar mer än ett sorts läkemedel bör få en genomgång då användningen annars riskerar vara kontraproduktiv för brukarens hälsa.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att vård- och omsorgsnämnden får i uppgift att initiera en övergripande översyn över läkemedelsanvändningen i Norrköpings kommun för att förhindra över- och felmedicinering.

Att vård och omsorgsnämnden får i uppgift att förbättra tillgången till information om läkemedlen och dess påverkan vid över- och felmedicinering.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: