Motion 63 – Bostäder åt hemlösa

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 63 (inlämnad 14-01-20).

Bostäder åt hemlösa

Hemlöshet är ett mycket stort problem för såväl samhället som för de som drabbats. Som hemlös är man socialt utsatt och i många fall försakad sitt människovärde. Därför är det viktigt att hela tiden göra sig påmind om att hemlösheten först och främst är ett bostadsproblem. Genom att börja med att lösa bostadsfrågan kan den sociala biten successivt också bli bättre.

I ett flertal kommuner har man inlett en metod som kallas ”Bostad först”. Initiativet, som varit framgångsrikt i utlandet, går ut på att erbjuda hemlösa personer en permanent bostad med ett eget förstahandskontrakt. Detta kan ses som en direkt motsats till hur det fungerar idag, där hemlösa slussas runt mellan olika härbärgen eller andra tillfälliga lösningar. Istället för att gå ifrån en hårt utsatt situation och sedan tvingas klättra uppåt i bostadshierarkin, får deltagarna genom projektet chansen att börja på topp med ett antal hjälpinstanser vid sidan av.

Redan 2009 visade Norrköpings kommun ett intresse för projektet, men dessvärre stannade det där. Bara ett fåtal av andra tillfrågade kommuner tog tag i frågan. Efter införandet 2010 har projektet blivit en stor succé i Stockholm och Helsingborg. Där kan man, i likhet med exemplen i övriga delar av världen, visa på goda siffror. Av de 19 personer som fick en lägenhet genom ”Bostad först” i Helsingborg bodde under de tre första åren 15 av dem kvar. Endast tre av dem hade tvingats bryta sitt kontrakt (en hade avlidit). Av de medverkande i projektet blev till och med en av dem utsedd till årets hyresgäst i sin förening, eftersom vederbörande skötte sig föredömligt bra.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun planerar för införandet av ”Bostad först” i likhet med projekten i Stockholm och Helsingborg.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: