Motion 64 – Aktivitetspark för äldre

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 64 (inlämnad 14-01-20).

Aktivitetspark för äldre

Efter en resa till Barcelona skapades något nytt i stadsdelen Hökarängen i Stockholm under 2008. När man tar en titt på det som idag ser ut att vara en vanlig lekpark kanske man kan lägga märke till att det inte alls är barn som leker där, målgruppen är nämligen äldre.

Aktivitetsparken i Hökarängen är Sveriges första av sitt slag och är utrustad med redskap för rörlighet, balans- och styrketräning. Som utegym för äldre har det kommit att bli något som lokala förvaltare har blivit mycket stolta över. Parken är uppskattad både som en social mötesplats och som fritidsaktivitet där man förbättrar hälsan. Med enkla övningar kan äldre komma igång och samtidigt inspirera hjärnan. Sedan starten 2008 har politiker i hela landet följt exemplet och velat införa samma sak i sin kommun vilket på sina håll också har gjorts.

Som en naturlig del efter att ha infört nya utegym och lekplatser borde inte Norrköpings kommun vara sämre. Redan i stadsplaneringsnämndens uppdragsplan för 2014 finns planer på upprustade utemiljöer. Därmed finns alla förutsättningar att uppföra aktivitetsparker för äldre om bara viljan finns. Folkparken och inte minst Vasaparken, som redan marknadsförs som en ”aktivitetspark”, är som gjorda för att ha varsin aktivitetspark för äldre. Norrköpings parker bör vara till för alla kommuninvånare, oavsett ålder, och då ska de också attrahera samtliga åldersgrupper. Redskap som finns i dessa aktivitetsparker bör på sikt rimligtvis också finnas tillgängliga i närheten av kommunens äldre- och seniorboenden för att även de äldre generationerna ska tycka att det är en attraktiv kommun att leva och bo i.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att föra in uppdraget att införa minst en aktivitetspark för äldre i Stadsplaneringsnämndens kommande uppdragsplan.

Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att få sponsring från olika organisationer för att bygga aktivitetsparker för äldre.

Att pensionärsföreningarna i Norrköpings kommun ska få yttra sig om vad de tycker om ett införande av en eller flera aktivitetsparker samt inkomma med eventuella önskemål.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: