Vi Sverigedemokrater har inga ideologiska skygglappar utan stödjer förslag som är bra för samhället oavsett avsändare. Därmed skulle vi aldrig stödja Miljöpartiets landsbygdsfientliga politik som exempelvis höga avgifter på nödvändiga drivmedel eller upprättandet av en massa vindkraftverk som både riskerar förstöra naturlivet och är rent opålitliga ur ett energiperspektiv.

Till skillnad från Miljöpartiets orealistiska fantasivärld baserar vi vår budget på faktiska siffror framtagna av riksdagens utredningstjänst. I den senaste OECD-rapporten framgår det tydligt att Sverige förlorar åtskilliga miljarder varje år på den förhållandevis oreglerade migrationspolitiken och dessa siffror är enkla att få bekräftade genom officiell statistik från bland annat SCB.

Rune Tessin borde öppna ögonen. Hur har han tänkt sig att ett land med ett lågt antal lågkvalificerade yrken ska kunna sysselsätta en växande grupp människor som saknar utbildning? Hur har Rune Tessin tänkt sig att nyanlända ska få en ärlig chans att komma in i det svenska samhället när allt fler områden blir mångkulturella? Eller hur har han tänkt sig att dessa människor någonsin ska få känna sig svenska när svenskhet nästan har blivit någonting fult?

Det är ett faktum att det i dag tar över sju år för en nyanländ att få sitt första jobb. Inte helt sällan är det då också ett skattesubventionerat arbete, vilket alltså innebär en viss kostnad för skattebetalarna. I stället för att använda sig av enkla floskler och sedan hävda att vi skulle tjäna ekonomiskt på dagens ansvarslösa invandringspolitik kanske Rune Tessin i stället kunde komma med siffror som redogör för detta påstående. Nu vet vi dock att dessa siffror helt enkelt inte existerar, vilket är tydligt om man läser Sverigedemokraternas underlag från riksdagens utredningstjänst eller den internationellt erkända OECD-rapporten.