Motion 65 – Försökskommun för tiggeriförbud

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 65 (inlämnad 14-06-27).

Norrköping till försökskommun för tiggeriförbud

I början av sommaren 2011 lämnade Sverigedemokraterna in en motion gällande att skriva in tiggeriförbud i kommunens lokala ordningsstadga. Motionen avslogs, trots att stöd för en sådan åtgärd säkerligen finns bland en majoritet av kommuninvånarna.

Enligt en undersökning av Novus som TT beställt anser en majoritet av svenskarna att tiggeriförbud skulle vara en bra åtgärd. Mindre än en fjärdedel är emot ett förbud och på flera håll i landet har såväl Socialdemokrater som Moderater röstat för ett förbud. Båda dessa partier har vid tidigare tillfällen också helt öppet föreslagit tiggeriförbud, bland annat som ett sätt att slå mot organiserad brottslighet, men även för att det helt enkelt inte är hållbart för människor att tigga på gatorna.

Redan för tre år sedan, när vi först kom med förslaget, hade tiggeriet ökat och uppenbarat sig i Norrköping. Den senaste tiden har tiggeri dock blivit betydligt vanligare och i riksmedia har det inte bara diskuterats i samband med Sverigedemokraternas EU-valkampanj utan även rent generellt eftersom det är ett allvarligt problem.

Varför är det då ett så stort problem? Emellanåt är tiggeriet idag, precis som förr, organiserat av kriminella ligor vilket styrks av både polisen och länsstyrelsen i bland annat Stockholm. Majoriteten av tiggarna är i själva verket offer för människohandel och tvingas att välja mellan tiggeri och prostitution. I andra fall är det personer som gemensamt rest till Sverige för att tigga, och då fortsätter ett liv långt utanför arbetsmarknaden och samhället. Möjligheten för dem att göra detta har bland annat kritiserats av Rumäniens ambassadör som menar att det blir svårare för dem att integrera en utsatt grupp i samhället. Rumänien är nämligen ett land som årligen får hundratals miljoner i stöd för att integrera just Romer. Oavsett om de är offer för kriminalitet eller själva har valt det kan det inte fortsätta och det absolut bästa sättet att få stopp på problematiken är att stoppa lönsamheten.

I flera andra länder har man gjort precis det vi Sverigedemokrater vill, man har stoppat lönsamheten i verksamheten, och därmed också stoppat flera kriminella ligor från att verka i dessa länder. Norrköping har redan idag problem med kriminella grupper, och när en sorts kriminell verksamhet tillåts fortsätta frodas en annan, det är ett faktum.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun ansöker om att bli en testkommun för införande av tiggeriförbud som inte innefattar gatumusikanter, allmänna traditioner, insamlingar för välgörenhet och annat som ger glans åt kommunens stadsbild.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: