Motion 66 – Förbättrad miljö i skärgården

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 66 (inlämnad 14-06-27).

Förbättrad miljö i Arkösunds vatten genom bottentvätt och tömning av båttoaletter

Skärgården i Norrköping är vacker. Tyvärr är den till stor del outnyttjad. Det finns en stor möjlighet att utveckla vår vackra skärgård samt möjliggöra en mer naturvänlig miljö. Om bara viljan finns kan några enkla satsningar skapa förutsättningar för fler Norrköpingsbor att nyttja vår skärgård, fler turister att vilja besöka skärgården och inte minst förbättra miljön rent generellt.

Många använder idag vattnet för sina fritidsintressen. Det kan handla om fiske, simning eller båtliv. För båtägare tillkommer något. Vattnet används allt för ofta som toalett vilket bidrar kraftigt till övergödning som påverkar de andra aktiviteterna i skärgården. En enkel lösning för att åtgärda detta problem är om kommunen anlägger en station eller två där båtägare kan tömma sitt toalettavfall.

Cirka 2 000 000 liter giftig bottenfärg används av svenska båtägare varje år under april och maj månad för att hindra beväxtning på båtarnas skrov. Nu finns det dock ett alternativ där ute, som flitigt används bland annat i flera stockholmskommuner och som är det miljövänliga alternativet för båtägare, nämligen bottentvätt. Bottentvätten fungerar ungefär som en biltvätt. Det är ett system av borstar som på cirka 15 minuter rengör skrov, köl och roder. För båtägaren är det både bekvämare och billigare, samtidigt som det går snabbt och är föredömligt ur ett miljöperspektiv. Med stöd från bland annat länsstyrelsen i Stockholm och Naturskyddsföreningen är detta något som kan växa kraftigt i landet, och redan idag medfinansieras projekt genom statsstöd eftersom det klassas som just lokala vattenvårdsprojekt.

Redan tidigare har det funnits planer i Norrköping på att skapa en bottentvätt i just Arkösund. Planeringen och alla planer fanns, men i likhet med mycket annat har planerna nästan helt fallit bort och ser inte ut att bli verklighet den närmaste tiden. Detta vill vi ändra på.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige:

Att Norrköpings kommun med hjälp av statligt stöd snarast planerar för att ta fram en båttvätt i Arkösund.

Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att anlägga minst en station för att båtägare ska kunna dumpa sitt toalettavfall.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: