Motion 67 – Secondhandsatsning

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 67 (inlämnad 14-06-27).

Secondhandsatsning i Norrköping

Vi lever idag i ett slit- och slängsamhälle, men lyckligtvis finns det en och annan som väljer att dela med sig av gamla ägodelar som man inte längre har användning för. Secondhandbranschen blomstrar och det är numera trendigt att skänka eller köpa produkter från secondhandaffärer, eftersom det inte bara är billigt utan även bra för miljön.

Av olika skäl slängs det idag fullt användbara saker. Man kanske har flyttat ihop med sin partner och inte behöver dubbla uppsättningar, eller helt enkelt har valt att ersätta en ägodel med en nyare variant, trots att den gamla är fullt duglig. Av utrymmesskäl gör man sig av med saker som andra mycket väl skulle vilja ha.

Norrköpings kommun har idag flera lokaler som bara står tomma. Dessa skulle kunna användas, om man exempelvis anordnade en insamling av begagnade leksaker, kläder, redskap eller prydnader årligen eller några gånger per år. Kommuninvånare skulle kunna komma dit för att leta efter sådant de ville ha. Likaså skulle organisationer som Erikshjälpen eller Myrorna kunna få möjligheten att göra detsamma.

Att ge bort något kan vara en lättnad och det visar samtidigt att du bryr dig om andra. Det är som bekant också en viktig miljöinsats då produktion kräver resurser som vatten, energi och metaller. Secondhandtrenden bör vi ta tillvara på då det som sagt både är solidariskt gentemot en medmänniska i behov av billiga saker och likaså en hållbar lösning. Genom att skapa secondhanddagar i kommunen kan man främja detta samtidigt som man möjliggör för företag och/eller andra intresserade att sponsra satsningen. Tillsammans kan vi på sikt bli ett föredöme för andra kommuner i landet när det kommer till att ta tillvara gamla saker.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att ge berörd instans i Norrköpings kommun i uppdrag att verkställa secondhanddagar uppbyggt i likhet med intentionerna i motionstexten.

Att kontakta föreningar och företag som sysslar med secondhand för ett eventuellt samarbete och för synpunkter på satsningen.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: