Motion 68 – Ökad konsumentrådgivning

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 68 (inlämnad 14-11-24).

Översyn av konsumentstöd

Konsumentverket har gjort en kartläggning som visar att Östergötlands kommuner inte lägger lika mycket som den genomsnittliga kommunen i landet på konsumentstöd. Genomsnittet för antal minuter konsumentvägledning i länet landar nämligen på 1,53 minuter per person och år vilket kan jämföras med snittet i riket som ligger på 2,01 minut. I Norrköping är siffran ännu sämre, här lägger kommunen bara 0,84 minut per person och år.

Idag är det betydligt lättare att låna pengar än det var förr, vilket ställer krav på att låntagaren verkligen har tänkt igenom beslutet. I vissa fall kan det vara befogat med ett lån, men i många fall handlar det helt och hållet om en ovana eller okunskap om risken att bli skuldsatt. Detta utnyttjas av bland annat vissa oseriösa låneföretag, men även vissa affärer som erbjuder produkter genom avbetalning. Konsekvensen av att inneha obetalda lån är inte sällan betalningsanmärkningar, något som försvårar tillvaron för en enskild person på flera sätt och kan innebära en ökad risk för överskuldsättning. Många som hamnar där tvingas tillslut in i en ond skuldspiral.

Drömmar och möjligheter att bygga en bättre framtid kan förändras snabbt för de som hamnar i denna skuldspiral. Det är på grund av detta som program som Lyxfällan finns. Den tragiska verkligheten att liv kan förstöras på grund av en stark frestelse av lyx man egentligen inte har råd med är ett faktum som vi politiker måste ta tag i. Lyxfällan belyser ett otroligt stort samhällsproblem i västvärlden som tenderar att öka med tiden på grund av dålig kunskap över låntagande vilket måste åtgärdas. Allmänbildningen kring låntagande måste öka vilket kan ske om bara en stor satsning på ett kunskapslyft inom låntagande och hushållsekonomi blev verklighet. Det räcker dock inte. Kommunen måste likaså stå upp för sina invånare som hamnat i en ohållbar situation genom att erbjuda konsumentrådgivning. Detta är särskilt viktigt i en kommun som Norrköping med en hög arbetslöshet, med många som står långt ifrån egen försörjning.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att se över möjligheten till ökad konsumentrådgivning till Norrköpings invånare samt se över möjligheten till ökad samverkan med kringliggande kommuner.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: