Motion 69 – Nödsändare för behövande

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 69 (inlämnad 15-01-26).

Nödsändare för behövande

Alzheimers och demens drabbar många äldre, och det är något som inte är helt enkelt att hantera. Många kan vittna om att äldre som blivit dementa på ålderns höst försvinner från sina boenden. Bland annat taxichaufförer och poliser får då och då larm om detta eftersom de har en möjlighet att försöka lokalisera åldringar som inte riktigt vet vart de ska eller vart de befinner sig någonstans. När detta sker finns ett sätt att enkelt lokalisera åldringar på vift genom den teknik som vi har tillgänglig idag, nämligen med nödsändare.

Nödsändare är larm utvecklat i samarbete med Demensförbundet och Alzheimerföreningen. Det kan bäras som en armbandsklocka med inbyggd sändare och mottagare. Radiosändaren är passiv till den aktiveras, d.v.s. när personen i fråga rapporteras som försvunnen. Av den anledningen krävs ingen laddning av produkten under hela sin drivstid. Rengöringen är enkel, och inte mer komplicerad än vad det är med vardaglig skötsel av andra prylar. I många fall kan de som bär dessa få sin livskvalitet förbättrad då det ökar möjligheten att röra sig mer fritt och dessutom får känslan av en tryggare vardag.

Användandet av nödsändare gör både arbetet mer effektivt och det gör att polis och annan personal som idag eventuellt måste lägga onödig tid på sökarbete kan ägna tiden åt andra saker. I flera kommuner, däribland Växjö och Gotland, använder man idag nödsändare framgångsrikt och det bör vara eftertraktat även i Norrköping då samtliga kommuninvånare ska ha rätt att känna trygghet.

Bo vital var ett projekt av bland annat Norrköpings kommun under 2011-2012 (med förlängning under 2013). Syftet med Bo vital var att testa och visa upp ny teknik för personer över 80 år och deras anhöriga. Tack vare projekt som Bo vital har en hel del kunskap kring användbar teknik riktat mot äldre lyfts upp. Eftersom Norrköpings kommun varit en del av detta bör kommunen också ligga i framkant när det kommer att erbjuda modern teknik och en bra omsorg för bland annat våra äldre.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att se över möjligheten för kommunen att få fram nödsändare och eventuell liknande utrustning för behövande inom kommunens verksamheter.

Markus Wiechel (SD) Jan Petersson (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: