Motion 71 – Musikalisk underhållning på våra äldreboenden

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 71 (inlämnad 15-01-26).

Musikalisk underhållning på våra äldreboenden

För människor som framlever sina sista år på äldreboenden är det viktigt att bryta den ofta enformiga tillvaron med glädjefyllda aktiviteter. Alla vet att musikaktiviteter främjar hälsa och livsglädje hos såväl intagna som personal som arbetar hårt under tidsknappa villkor.

Det finns många grupper och enskilda som kan och vill hjälpa till med det som är så uppskattat, nämligen sång och musik. Dessa personer och grupper erbjuder sina tjänster till mycket blygsamma summor. Nästan alla ekonomiskt ansvariga på boenheterna bedömer att utrymme tyvärr inte finns för dessa aktiviteter. Lions Club i Åby sponsrar musikalisk underhållning på Åbys två äldreboenden. Detta är berömvärt, men det borde rimligen finnas kommunala medel för alla äldreboenden i kommunen.

Ifall kommunen skulle kunna genom ett särskilt ekonomiskt stöd riktat till äldreboenden kompensera kostnader som kan uppstå för de musikaliska grupperna kan detta i sin tur leda till att den musikaliska verksamhet kan fortsätta samt att äldre på våra äldreboenden får en stimulerande vardag.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över behovet och möjligheten för brukare och personal inom äldreomsorgen att få stimulerande musikunderhållning.

Joel Lundgren (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: