Motion 72 – Utökad naturupplevelse och säkerhet i Vrinneviskogens naturreservat

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 72 (inlämnad 15-01-26).

Utökad naturupplevelse och säkerhet i Vrinneviskogens naturreservat

Vrinneviskogens naturreservat med ett spårsystem från tidigt 80-tal, bjuder på ett omväxlande landskap bland otal fornminnen och höga naturvärden. Norrköpings kommun äger marken, tekniska nämnden (skogsmark och annan mark) delar förvaltandet med kultur och fritidsnämnden (spår och anläggningar).

Området nyttjas aktivt av främst frilufts- och motionärer. Men också av föreningar, hundägare, skolklasser och idrottsutövare.

Förslaget är att göra en siktröjning och att lyfta naturvärden genom att friställa gamla träd, främst tall och ek och att avlägsna stående död ved, torrträd, längs utmarkerade leder/spår, 2,5-3,7-5,3-9,6km. Detta skall ske förslagsvis 25 meter från spåret längs med sidorna. Röjningens omfattning blir 22 dagsverken, med en snittprestation på 2ha/dag. Torrträden kan idag innebära en säkerhetsrisk, då de kan falla ner och skada folk i spåren. Dessa skall enligt skötselplanen tas bort, men alltjämt hittar man dem, ibland endast 1 meter   från spåret. Idag finns en informationstavla vid parkeringen nedanför tjalvegården. Det är bra. Men informationen kan uppgraderas.

Vi vill:

Att friställa gamla naturträd, ek och tall, förslagsvis inom ett avstånd av 25 meter från markerade spår i samband med en siktröjning.

Att avlägsna död ved, torrträd, förslagsvis inom ett avstånd av 25 meter från markerade spår.

Michael Kauppi

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: