Motion 73 – Förändrad fördelning av politiska tjänster

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 73 (inlämnad 15-02-23).

Förändrad fördelning av politiska tjänster

På flera håll runt om i landet och så även i Norrköpings kommun, har oppositionsråden förändrats till att kallas kommunalråd. I vissa fall handlar det om kommunalråd i opposition, men oavsett inofficiell benämning innebär begreppet mer tydlighet och att personerna främst arbetar för kommunen som sådan.

I sann demokratisk anda bör fördelningen av kommunalråd också spegla valresultatet, vilket dessvärre inte alltid är fallet. Det är likaså märkligt hur relativt små partier, som har mindre än fyra mandat inte får samma möjlighet till stöd i form av politiska sekreterare. För att samtliga kommuninvånares röster ska behandlas lika efter att alla röster räknats förutsätter det att de mindre partierna antingen ingår i olika koalitioner eller i tillfälliga, ibland mycket oheliga allianser. Detta bör inte anses rimligt ur ett demokratiskt perspektiv, och en förändring bör ske till nästkommande val.

I Gävle kommun finns ett system där antal kommunalråd varje parti får styrs av antalet mandat partiet har fått i kommunfullmäktige. Varje plats ger åtta procent av en tjänst och om partiet gått samman med andra kan de fördela den totala procentsatsen inom sig bäst de vill, men ett mandat är lika mycket värt oavsett parti. I Gävle är det dessutom så att det parti eller block som får posten som kommunstyrelsens ordförande också automatiskt får ett extra kommunalråd på heltid för att kunna sköta ansvaret som styrande konstellation.

Ett annat system kunde vara att använda sig av proportionella valsystem på förbestämda totala antal kommunalråd.

Här nämns enbart två förslag till ändring men det finns säkerligen ett flertal mer demokratiska sätt till fördelning än det rådande mycket dåliga systemet.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag där fördelningen av kommunalrådstjänster sker i kraft av partiernas antal mandat.

Att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag där fördelningen av politiska sekreterare sker i kraft av partiernas valresultat och storlek i jämförelse med andra partier snarare än efter mandat.

Markus Wiechel (SD) Darko Mamkovic (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: