Motion 75 – Minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 75 (inlämnad 15-05-25).

Minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen

Ett mål som kommunen inte har lyckats med att uppnå är att minska barngrupperna i förskolan för de minsta barnen. Detta på grund av brist på lokaler och utbildad personal, förskolelärare i det sammanhanget.

För att avlasta förskolorna bör man fortsätta att utöka familjedaghemsplatser, först och främst för barn under tre år.

Kommunen kan också införa och kraftigt höja vårdnadsbidraget för barn under tre år, som för närvarande är på 3 000 kr per månad och som är löjligt lågt. För 2015 är ersättningsnivån per barn för kommunal förskola, 85 032 kr exklusive lokaler, för hela året. Dessa pengar skulle kunna gå istället till de föräldrar som vill ta hand om sina barn själva och kostnaden skulle bli densamma för kommunen.

Bristen på förskolelärare kan man delvis kompensera genom att förskolelärarna är på förskolorna när de behövs som bäst och till exempel slipper öppnings – och stängningsrutiner.

Därför bör kommunen genom utbildningsnämnden, undersöka vilka möjligheter som finns för:

  1. Att fortsätta utöka antalet familjedagsplatser.
  2. Att kraftigt höja vårdnadsbidraget så att det blir ett mer attraktivt alternativ.
  3. Att använda utbildad personal på ett så effektivt sätt som möjligt.

Florian Aranda (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: