Motion 76 – Förbättrat företagsklimat och ökat företagande

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 76 (inlämnad 15-05-25).

Förbättrat företagsklimat och ökat företagande

Företagarna är jobbskapare och utan näringslivet skulle vi inte ha råd med den service som så många kommuninvånare ser som självklar. Växande företag innebär inte bara fler jobb utan även mer kunskap, bättre marknadsföring av vår kommun och såklart högre skatteintäkter. De möjliggör med andra ord en väl fungerande kommun och för att de ska lyckas, inspireras och lockas till att utvecklas ytterligare krävs det goda förutsättningar kombinerat med en företagsvänlig attityd från tjänstemän och politiker. I dessa avseenden ligger Norrköping långt efter andra kommuner, trots flera saker som gör att vi skulle kunna ligga i framkant. Med den geografiska placeringen, goda förbindelser och såklart unika historia har vi alla grundförutsättningar, det enda som saknas är tillräckligt med vilja hos ledande politiker.

Svenskt näringsliv gör varje år en granskning av företagsklimatet runt om i landet. I flera år har Norrköping legat på en dålig nivå i dessa mätningar och det blir tyvärr bara värre. I Svenskt näringslivs senaste rankning ligger vi på plats 189 och kommunen har lyckligtvis valt att försöka vända denna trend med målet att ligga på topp 20 senast år 2020. Detta ska uppnås bland annat genom ett näringslivsråd och samtal med kommunledningen, satsningar som självfallet är mycket välkomna.

De som har kunskap om företagsklimatet och kommunens förutsättningar för företagande bäst är företagarna själva. Av den anledningen är det nyinrättade s.k. ”näringslivsrådet” mycket välkommet. Att göra kommunen mer tilltalande är aldrig fel och det är på sin plats att dessa proffs även framöver är involverade i arbetet där de garanteras ledande politikers öron. Dock finns det en risk när man gör en satsning som den med näringslivsrådet, att de mest kritiska företagarna, som kanske har mest konstruktiv kritik att ge, inte blir delaktiga.

Det ska vara lätt och självklart också välkommet att starta, driva eller vidareutveckla företag i vår kommun. Norrköping bör vara attraktiv för såväl företagare från andra kommuner som för befintliga invånare, samt vara ett föredöme när det kommer till innovationer och nytänkande. Här kan vi, trots den nya satsningen, fortfarande göra betydligt mer genom stöd och hjälp, men också genom utbildning. Fler som har idéer måste våga starta företag, och i en tid då ungdomsarbetslösheten är hög bör nyföretagande kunna ses som ett sätt för unga att snabbt komma in på arbetsmarknaden.

Så sent som den 11 maj 2015 invigdes SM i Ung Företagsamhet och Norrköpingsföretaget ”SpecHolder UF” från Kunskapsgymnasiet kom på delad andraplats i kategorin Årets Tillväxtföretag. Genom att uppmuntra unga att starta egna företag kan vi glädjas åt fler sådana nyheter.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

Att näringslivsrådet utöver befintliga uppgifter också ska arbeta med att finna förslag på hur antalet personer som väljer att starta företag i Norrköping kan bli fler.

Att sammansättningen av näringslivsrådet inte innebär att företagare som i grunden är mycket kritiska till kommunens företagsklimat exkluderas.

Att utbildningsnämnden får i uppgift att verka för att fler gymnasieelever ska prova UF-företagande.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: