Motion 78 – Främja elfordon i Norrköping

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 78 (inlämnad 16-01-25).

Främja elfordon i Norrköping

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om och verkat för en utbyggd infrastruktur för elfordon i Norrköpings kommun. Detta är en fråga som fortsätter att vara aktuell då allt fler är positiva till att framöver använda sig av elfordon när de tar sig till jobbet, skolan eller eventuella fritidssysslor. Även om försäljningen av elfordon har ökat markant de senaste åren finns det vissa svårigheter för branschen än idag, och det handlar främst om infrastrukturfrågan samt priserna på dessa fordon. Som kommun kan vi naturligtvis verka för ytterligare utbyggnation när stadsplaneringen fortskrider, men vi kan även skapa en morot för fler att ta steget så att privata aktörer stimuleras till att främja denna utveckling.

I Norge har elbilssatsningen främst slagit stort i Oslo där förutsättningen för att äga elbilar är mycket god. Tack vare subventioner och fördelar för elbilar såsom tillgång till bussfiler, kostnadsfri parkering samt frihet från trängselavgifter har norrmännen lyckats skapa en god marknad för elbilsbranschen vilket syns på statistiken över sålda bilar. Det är även ett föredöme om man önskar förbättra för forskning och utveckling inom området samt minska andra faktorer såsom ljudnivåer, vilket bör ses som en god fördel i en kommun som till stor del präglas av Linköpings Universitet.

Även Norrköpings kommun har potential att ge en extra morot till de som väljer alternativ som minskar miljöförstöringen i Norrköping.

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

  1. Att Stadsplaneringsnämnden får i uppdrag att hela tiden beakta och främja uppförandet av laddstolpar för elfordon.
  2. Att Stadsplaneringsnämnden får i uppdrag att söka samverkan med bolag som kan tänka sig att verka för eller medfinansiera uppförandet av fler laddstolpar i Norrköpings kommun.
  3. Att Tekniska nämnden verkar för att elfordon får fördelen att använda sig av bussfiler i Norrköpings kommun.
  4. Att Tekniska nämnden verkar för att låta elfordon parkera kostnadsfritt på de parkeringsplatser som kommunen tillhandahåller.

 

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: