Motion 79 – Innovativa förslag för ett grönare Norrköping

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 79 (inlämnad 16-01-25).

Innovativa förslag för ett grönare Norrköping

Då Norrköping är en kommun att räkna med i storlek som växer samt strävar mot att bli en grönare kommun borde vi ta till oss att vi har grönare el närmare än vad vi tror. I en gemensam satsning mot grön energi/vindkraft i kommunen samt alternativa bränslen så borde vi ta till vara på den ”outnyttjade energi som rinner genom Norrköping dygnet och året runt.

I New York så har man gått så långt att man har låtit sänka ner små anpassade vattenturbiner på botten av Hudson river för att utnyttja den kraft som finns där till fullo, man har genom den enkla åtgärden ordnat så att flera kvarter blir försörjda av en helt och fullt grön energi som annars hade varit fortsatt outnyttjad. Därför anser Sverigedemokraterna att det vore bra om Norrköping kunde ta täten på att vara en
pilotkommun i Sverige och prova på ett nytt tänk inom detta område. Kommunen kan då bli delvis självförsörjande på grön el till projektet ljusets stad samt gå i bräschen för alla kommuner i Sverige med outnyttjad vattenkraft och anordna laddstolpar för el-bilar på lämpliga platser bredvid strömmen.

Vi ser även potential i att företag och föreningar kan vara ”faddrar” för dessa vattenturbiner, kommunen kan ju i sådant fall underlätta med anvisning av lämpliga platser samt att vara behjälplig med processen att få igång dessa turbiner.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun utreder möjligheten att anordna laddstationer utmed strömmen till elbilar,
Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att driva vissa ljusanläggningar med egen grön el via strömmen som finns utmed Motala ström,
Att Norrköpings kommun, i ett vidare perspektiv, ser över möjligheten till särskilda
parkeringsplatser med laddstationer för elbilar bredvid Motala ström,
Att Norrköpings kommun ser över möjligheten till att utveckla tanken kring att företag och föreningar involveras och blir delaktiga i arbetet.

 

Jan Petersson

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: