Motion 86 – Upprustning av Norrköpings vägnät

23 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 86 (inlämnad 16-03-21). Läs hela inlägget här »


Motion 85 – Förbättrade parkeringsmöjligheter och tryggare parkering i Norrköping

23 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 85 (inlämnad 16-03-21). Läs hela inlägget här »


Motion 84 – Förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretagare på landsbygden

23 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 84 (inlämnad 16-03-21). Läs hela inlägget här »


Motion 83 – Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt

04 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 83 (inlämnad 16-02-29). Läs hela inlägget här »


Motion 82 – Förbered ungdomar inför sina yrkesval

04 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 82 (inlämnad 16-02-29). Läs hela inlägget här »


Motion 81 – Främja trygghetsvärdar

04 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 81 (inlämnad 16-02-29). Läs hela inlägget här »