Motion 81 – Främja trygghetsvärdar

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 81 (inlämnad 16-02-29).

Främja trygghetsvärdar

Många känner sig allt mer otrygga i samhället och även Norrköping har utvecklats till en kommun där våldsamheter, trakasserier, mindre explosioner och till och med skottlossningar har blivit allt vanligare. Som en effekt drabbas inte bara de som utsätts för kriminalitet, utan känslan av otrygghet växer sig likaså allt starkare hos vanliga kommuninvånare. Polisen hinner inte ikapp utvecklingen, och lägger som följd av bristande tid och resurser ned utredningar på även de allra enklaste brotten.

Resultatet blir dels att många kommuninvånare inte vågar gå ut, särskilt på kvällarna, men det bistår även indirekt bildandet av egna medborgargarden utanför rättsväsendets radar, vilket vi har fått se i andra delar av landet. Näringslivet drabbas, som är beroende av såväl nöjda som trygga kunder för att fortsatt kunna verka för en levande kommun. Detta kan vi inte acceptera, och kommunen måste verka för att dels stödja polisen i sitt arbete, men även främja en tryggare kommun genom såväl ideella som kommunala satsningar.

Redan sedan tidigare finns det legitima nätverk som kämpar för trygghet. Vi har ”Riksnätverket Nattvandrare i Sverige” som bildades efter några kravaller i Kungsträdgården, Stockholm 1989. Idag skapar de, där de verkar, ett naturligt och tryggt inslag i gatubilden med sina gula jackor. Nattvandrarna är vanliga människor med olika bakgrunder, i olika åldrar som delar viljan att skapa trygghet, kanske för att de har egna barn som känner sig otrygga.

I Stockholm har vi utöver nattvandrarna även föreningen SAFE, som bland annat arbetar med så kallade ”trygghetsvärdar” för att som de själva beskriver; öka tryggheten för barn och unga som vistas i offentliga miljöer. Verksamheten utförs på uppdrag av Stockholms stad och är ett komplement till stadens övriga trygghetsskapande arbete. De har ett nära samarbete med Ungdomsjouren, fältassistenter, polisen och andra aktörer som är verksamma i det trygghetsskapande arbetet.

Trygghets- och nattvandring skapar en social trygghet för ungdomar och andra som vistas i miljöer som idag känns allt mer otryggt. När vuxna och unga vuxna finns synliga minskar risken för drogmissbruk. våld, skadegörelse och annan kriminalitet. Samtidigt skapas ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna och ungdomar. Personer som engagerat sig på detta sätt får samtidigt en god merit, för att eventuellt kunna söka framtida jobb eller skapa en bas för egna framtida projekt. Därför finns det potential att möjliggöra för fler arbetslösa att få en sorts praktik.

Norrköping bör understödja ideella krafter som under ordnade former kan hjälpa till med den här sortens arbete, men även främja ett eget arbete när de befintliga insatserna inte är tillräckliga. Detta skulle även minska risken för att grupper tar lagen i egna händer och startar medborgargarden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköping, likt Stockholms stad, inrättar ett eget nätverk med motsvarande trygghetsvärdar.

Att kommunen/nätverket inrättar samarbete med berörda ideella organisationer och myndigheter för att främja natt- och/eller trygghetsvärdar i kommunen.

Att kommunstyrelsen inrättar en grupp vars syfte är att öka trygghetsarbetet i kommunen.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: