Motion 82 – Förbered ungdomar inför sina yrkesval

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 82 (inlämnad 16-02-29).
Förbered ungdomar inför sina yrkesval

I vårt samhälle är det redan svårt att hävda sig utan någorlunda utbildning eller utan en gedigen arbetslivserfarenhet. Matchningen på arbetsmarknaden måste därför fungera bättre, vilket den pågående integrationsdebatten tydligt vittnar om. I samband med att nyanlända invandrare kommer till Sverige talar man om matchningen av deras kompetens med de behov som finns på arbetsmarknaden. Även migranter med en hög utbildning kan få svårt att få jobb om det inte finns tillräckligt med behov för den specifika kompetens som dessa besitter.

Precis samma sak gäller de ungdomar som är på väg in i gymnasiet, eller de studenter som ska lämna gymnasiet för studier på universitet eller högskola. I stor utsträckning är tillgången till information om vilka kurser eller utbildningar som arbetsmarknaden skriker om ytterst bristfällig. I högstadiet, eller ens i gymnasiet är det många ungdomar som inte vet vad de vill arbeta med framöver. Oavsett hur medvetna eller inte de är om sina framtida val måste de i denna stund ta beslut som kommer att påverka hela deras liv framöver. För vissa finns det kanske ett par, kanske tre olika yrken som de funderar över. Det är svårt för många att då göra rätt yrkesval som följd av bristen på arbeten inom vissa områden.

Resultatet av den dåliga matchningen är i många fall att företag tvingas åka utomlands för att finna rätt kompetens samtidigt som många ungdomar hamnar i arbetslöshet för att de, kanske ovetandes, valt fel riktning. I vissa fall handlar det om studenter som på skattebetalarnas bekostnad gått en lång högskoleutbildning utan att det funnits ett särskilt behov av just den kompetensen.

Detta håller inte, och när dyra utbildningar erbjuds är det orimligt att blunda för den dåliga matchning som finns idag mellan de som ska välja ett framtida yrke och arbetsmarknadens behov. En bättre matchning skulle kunna åtgärdas på ett någorlunda enkelt sätt genom att behovet på arbetsmarknaden tidigt redovisades för de som är på väg att välja yrkesinriktning.

Norrköpings kommun bör ta ansvar för hela ledet för våra elever och främja en god matchning, samt göra elever medvetna om vilka val de kan göra för att enklare få jobb när de väl är färdigutbildade. Av den anledningen bör kommunen återkommande kartlägga tillväxtyrken i vår region för att kunna redovisa inom vilka yrken det finns arbetsbrist. Detta kan sedan presenteras inför elever inom högstadie- och gymnasieskolorna i Norrköping.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att utbildningsnämnden ser till att elever inför deras val av studier årligen erbjuds information om arbetsmarknadens behov av olika yrken inom vår region.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: