Motion 84 – Förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretagare på landsbygden

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 84 (inlämnad 16-03-21).

Förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretagare på landsbygden

Norrköpings kommun är sedan länge känd för sina industrier och staden har till stor del även historiskt präglats av just detta. I takt med att de största industrierna lämnat vårt land har också många försvunnit från vår kommun, men produktionen är fortfarande på intet sätt helt borta. Särskilt de små företagen kräver mer hänsyn av kommunen då det trots allt är dessa och inte de stora industrierna som sammantaget sysselsätter flest kommuninvånare och skapar nya jobb.

Vår kommun behöver industrierna. Det ligger i allra högsta grad i kommunens intresse att stötta utvecklingen av den lokala industrin som med hjälp av universitetet kan sätta Norrköping på kartan. De spelar dessutom en mycket viktig roll för att skapa jobb och behålla duktiga studenter efter att de avslutat sina gymnasie- eller högskolestudier.

För inte allt för länge sedan startade man byggakuten, som en direkt följd av bristen på bostäder i kommunen. Byggherrar har länge klagat över svårigheten att få bygglov i vår kommun. Den tröga hanteringen av bygglov innebar såväl dyrare bostäder som ett högre pris för byggandet.

Problemen med den mindre flexibla hanteringen av bygglov rör dock inte bara bostäder, utan även industrier som i många fall är i behov av att bygga nytt för att utveckla sina verksamheter. I Norrköping finns en rad olika problem som följd av allt som behöver göras innan bygglov kan beviljas. Detta föranleder en förlust av arbetstimmar för anställda och företagen tvingas stå med onödiga kostnader. Dessa kostnader drabbar i slutändan såväl enskilda individer som kommunen.

I Linköping sköter man istället hanteringen av bygglov på industrimark på ett smidigare sätt. Där räcker det med att de aktuella företagen själva får ta reda på vilka krav som krävs för att därefter börja bygga utan att kommunen behöver inspektera. Således kan arbetarna börja tidigare och processen för företagarna blir betydligt smidigare. Norrköpings kommun bör ta till sig och inspireras av vår grannkommun då bygglov på industrimark oftast bör bli beviljat.

Vad vi också har sett är hur flertalet lantbrukare drabbas av kommunens krångliga hantering av bygglov. Exempelvis bönder som föder upp djur behöver idag ansöka om bygglov för mindre tillbyggnader, som krävs för en utökad och kanske mer genomgående verksamhet. Detta trots att den berörda gården oftast ligger avskilt från annan bebyggelse och därmed inte stör förbipasserande.

Som följd av hård internationell konkurrens, förhållandevis låga livsmedelspriser och allt högre bränslekostnader har bönder fått det svårare, varför en stor del av den svenska livsmedelsproduktionen lagts ned. Norrköping bör i detta avseende främja närproducerad mat och öka möjligheten för dessa att kunna fortsätta sin verksamhet, snarare än tvärt om. Exempelvis en bonde som önskar föda upp och sedan slakta sina djur vid ett eget slakteri bör också, för såväl den enskildes skull som kommunens, kunna genomföra detta utan onödig kommunal byråkrati. Gårdsslakterier är likaså bra för djuren som tack vare avsaknaden av transporter och olika stressmoment föds, lever och slaktas på samma gård.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun genom inspiration från exempelvis Linköpings kommun förenklar hanteringen av bygglov på industrimark.

Att Bygg- och miljöskyddsnämnden får i uppgift att möjliggöra ett arbete för en förenklad hantering av bygglov för småföretagare i glesbygden.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: