Motion 85 – Förbättrade parkeringsmöjligheter och tryggare parkering i Norrköping

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 85 (inlämnad 16-03-21).

Förbättrade parkeringsmöjligheter och tryggare parkering i Norrköping

Otryggheten i Norrköping påverkar människors vardag och deras upplevda trygghet. Vi hör allt oftare talas om överfall, rånförsök och andra kriminella handlingar som äger rum i vår kommun.

Inte minst har det blivit ett problem med inbrott i bilar vilket ofta kan sammankopplas med organiserad kriminalitet. Dessa brott förekommer ofta efter mörkrets fall och innebär att våra invånare inte kan känna sig helt trygga i att parkera, och inte minst hämta sina fordon, efter att det har blivit mörkt.

Vid pendlarparkeringen som ligger vid sidan av E4:an ute vid Ingelsta finns det ett stort antal parkeringsplatser, där det också ofta är helt fullbelagt. Vid samma parkering saknas det ljuskällor och ett antal bilinbrott har ägt rum på parkeringen.

Sverigedemokraterna vill därmed verka för att förbättra parkeringsmöjligheterna i Norrköping och göra dem både tryggare och säkrare. Vi menar avslutningsvis att intentionerna i motionen bör vara aktuella i en kommun som strävar efter att förbättra miljön, vilket också de föreslagna åtgärderna kommer att bidra till genom, inte minst, förbättrade möjligheter för våra pendlare.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun utreder möjligheten att utöka antalet parkeringsplatser avsedda för pendlare.

Att Norrköpings kommun ser över möjligheten att förbättra belysningen på våra parkeringsplatser där behov av detta finns.

Jan Petersson (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: