Motion 86 – Upprustning av Norrköpings vägnät

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 86 (inlämnad 16-03-21).

Upprustning av Norrköpings vägnät

När man idag kör genom Norrköping så kan man ibland tro sig vara förflyttad tillbaka till 1950/1960-talets vägnät med alla dessa grusvägar och potthål. Skadade asfaltsytor är dessvärre inte en ovanlig syn i Norrköping, det spelar ingen roll om man kör ifrån norr till söder eller ifrån östra till västra delen av Norrköping.

Som skattebetalande invånare så förväntar man sig också att kunna göra säkra resor, exempelvis till och från arbete, skola och dagis. Idag garanteras inte detta sig på grund av samtliga skador i vägbanan som man måste passera. Ett relaterat problem är även stenskott som sker på grund av bristande vägunderlag.

I det långa loppet är det mest kostnadseffektivt för kommunen att rusta upp befintligt vägnät då kommunen idag får betala för trafikanternas skador på fordonen, så som skeva fälgar samt knäckta länkarmar med mera.

Sverigedemokraterna menar att det är kommunens absoluta ansvar att se till så att vägnätet fungerar tillfredställande. Vi anser därmed att kommunen snarast bör ta tag i problemet så att kommunen kan garantera en säker färd för bilisterna i Norrköping.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att kommunen, med omedelbar verkan, upprättar en plan för att påbörja en långsiktig upprustning av Norrköpings vägnät.

Att Norrköpings kommun ser över underhållsplanen minst 10-20 år framåt, och tillsammans med berörda företag som Nova, Telia och Eon upprättar en strategi för att motverka att nyasfalterade områden grävs upp.

Att kommunen noga utreder vilka asfaltsorter som ska användas för att motverka kortsiktiga och kostsamma reparationer på grund av asfaltens bristande kvalitet.

Jan Petersson (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: