MP-ministrar ej trovärdiga i kampen mot islamism

Äntligen, säger säkert många efter att ha läst kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnhes (MP) debattartikel i Dagens Nyheter den 30/5. Vi är många som länge stört oss på att den största finansiären av ”svensk terrorism” faktiskt är skattebetalarna. Vi gillar det inte, men faktum är att det är så jihadisterna finansierar sin terror, och såväl nuvarande regeringspartier som tidigare alliansregeringen gjorde nära på ingenting.  

Undertecknad har i flera år kritiserat detta i både kommunfullmäktige och i riksdagen, men kritiken har blivit bemött med förnekelse eller en arrogant ton om att omfattningen av dessa utbetalningar är överdriven. Detta trots att ett flertal sakkunniga vid upprepade tillfällen avslöjat stora bidrag till odemokratiska, antisemitiska och intoleranta föreningar, trossamfund och organisationer.

Den 15/12 ställde jag en fråga till biståndsminister Isabella Lövin (MP) om rimligheten i att svenskt bistånd går till tydligt islamistiska organisationer. En av organisationerna jag fokuserat på kallas Islamic Relief, och är terrorklassad av Förenade Arabemiraten för sina kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Svaret som kom den 13/1 var tydligt: ”Sveriges bedömning av Islamic Relief har visat att organisationen uppfyller de krav Sverige ställer.”

Så sent som den 11/5 svarade kultur- och demokratiministern på en skriftlig fråga om hon avsåg skärpa utbetalningen till islamistiska organisationer. Svaret gav på intet sätt något hopp om att regeringen skulle göra något åt utbetalningarna. Istället för att huvudfokus låg på radikalisering och islamism valde ministern att påtala vikten att motarbeta rasistiska element i samhället samt tydliggöra hur viktigt det är med civilsamhället, d.v.s var det ett indirekt försvar till det omfattande stöd som går till berörda trossamfund.

I slutet av svaret kom chocken, som på allvar gjorde att vem som helst skulle tvivla på regeringens förståelse för det lidande jihadistresenärer orsakar och vilket problem denna skattefinansierade terrorism på sikt skapar för vårt eget samhälle: ”Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att myndigheters beslut om vilka organisationer som har beviljats statsbidrag är myndighetsutövning. Myndigheter fattar sina beslut självständigt. Det innebär att varken regeringen eller jag som minister kan eller får påverka enskilda beslut.”

På tre veckor har alltså regeringen helt plötsligt kommit på att de kan göra något åt att terrorism frodas på svenska skattemedel. Även om de i detta skede enbart ska göra en utredning är det ett steg i rätt riktning. Frågan är dock vad de nu ska göra då de vägrar se vart de i dagsläget själva slussar pengar.

Om regeringen och berörda MP-ministrar menar allvar med att strypa terroristernas pengaflöde finns det flera steg man kan ta ganska omgående. Ett är att omgående strypa bistånd till islamistiska organisationer som Islamic Relief, ett annat att se över möjligheten att i likhet med Frankrike, helt strypa pengaflödet till salafitiska organisationer.

Det är dock upp till regeringen att visa på om man menar allvar eller inte, åtgärder kan tas utan behov av en utredning.

 

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: