SD påverkar på flera sätt

Det råder inget tvivel om att Sverigedemokraterna idag är en självklar del av det svenska politiska landskapet och att partiet ständigt påverkar svensk politik. Vi har sett hur våra hjärtefrågor har blivit de mest populära, hur andra partier retoriskt anpassat sig till oss och hur stora delar av vår politik också blivit såväl regerings- som oppositionspolitik. Genom vår vågmästarroll har vi likaså haft en avgörande roll i flera viktiga ärenden, varför det är Sverigedemokratisk politik som i slutändan vunnit omröstningarna. Det slutar dock inte bara där.

På flera håll i landet sker inofficiella samarbeten samtidigt som Sverigedemokratiska motioner har gått igenom – i både kommuner och landsting/regioner. Vad många jag talat med inte känner till är att Sverigedemokratiska förslag även blir bifallna i riksdagen.

För min egen del fick jag en första riksdagsmotion om att avskaffa danstillståndet bifallen den 14 april i år. Detta föranledde mig till att be riksdagens utredningstjänst göra en sammanställning över hur ofta Sverigedemokratiska riksdagsmotioner blir delvis eller helt bifallna. Resultatet av utredningen kom mig tillhanda idag och med tanke på hur få motioner som varje år blir bifallna av riksdagen tycker jag vi har all anledning av att vara stolta.

Att Sverigedemokraterna är ett seriöst parti och en fullt realistisk samarbetspartner för andra partier i såväl opposition som i regering råder det således inte heller något tvivel om. Skulle regelrätta samtal föras mellan SD och andra partier är jag övertygad om att vi skulle kunna göra kompromisser så att ännu fler förslag skulle gå igenom för att på så sätt enklare kunna föra in folkviljan i riksdagen.

RUT-rapporten kan i sin helhet läsas här och nedan redovisar jag statistiken.

Tabell 1. Antal bifallna motionsyrkanden, SD:s motioner, 2010/11-2015/16

Riksmöte Antal motionsyrkanden som har bifallits Antal motionsyrkanden som har delvis bifallits Totalt 
2010/11 1 1 2
2011/12 2 2 4
2012/13 6 6 12
2013/14 3 5 8
2014/15 8 8 16
2015/16 8 12 20
Totalt 28 34 62

 

Totalt antal helt eller delvis bifallna motioner fördelat på utskott

Justitieutskottet: 17
Trafikutskottet: 15
Kulturutskottet: 7
Försvarsutskottet: 5
Civilutskottet: 4
Utbildningsutskottet: 3
Socialutskottet: 2
Miljö- och jordbruksutskottet: 2
Arbetsmarknadsutskottet: 2
Konstitutionsutskottet: 2
Utrikesutskottet: 1
Socialförsäkringsutskottet: 1
Näringsutskottet: 1

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: