Oppositionens roll i politiken

Många tror att politik är enkelt och att det efter ett val när en regering har bildats är klart vilka som styr landet. Riktigt så enkelt är det dock inte. Politiken är konstant levande och de politiker som valts in i Sveriges riksdag har alla ett viktigt ansvar att axla, vare sig det är i opposition eller i regeringsställning. Under dagen fick vi än en gång se hur oppositionen inte tog sitt ansvar, varför jag tänkte gå igenom vad oppositionen egentligen har för roll i riksdagen.

Vad är egentligen oppositionens roll? Kort och gott är det att hela tiden invända och rösta mot, kritisera samt analysera regeringens agerande och beslut när så är lämpligt. De ska granska makten för att förhindra maktmissbruk och samtidigt driva på för en positiv förändring. I detta fall har vi så sent som idag sett hur de som ska agera opposition i Sveriges riksdag, bortsett från Sverigedemokraterna, har fallerat totalt.

Alla förtroendevalda ska samtidigt hela tiden värna sina väljares intressen. Det är hela vitsen med den representativa demokrati vi har i landet. När oppositionen inte fullföljer detta uppdrag bör de betraktas som stödparti åt sittande regering, varför vi enligt mig egentligen bara har ett oppositionsparti i Sverige idag och det är Sverigedemokraterna.

Vår gruppledare Mattias Karlsson skrev ett inlägg på Facebook, där vissa delar bör uppmärksammas:

Hösten 2014: 
Riksdagen röstar om Stefan Löfven som statsminister. SD röstar emot. Alliansen lägger ned sina röster och släpper därmed fram en socialistisk statsminister trots att det rödgröna blocket är klart mindre än de icke-socialistiska partierna.

Vintern 2014/2015:
SD röstar på Alliansens budgetförslag efter att det egna budgetförslaget fallit. Det socialistiska budgetförslaget faller därmed. Stefan Löfven meddelar att han inte tänker styra med en icke-socialistisk budget och utlyser nyval.

Alliansen som precis fått SD:s hjälp med att få igenom sitt budgetförslag ingår Decemberöverenskommelsen med socialisterna i syfte att isolera SD och att de aldrig mer skall kunna få igenom sitt budgetförslag på ett liknande sätt. De säger sig vara beredda att ge socialisterna närmast oinskränkt makt över landet i upp till 8 år. Nyvalet ställs in.

Våren 2015:
På grund av det inställda valet och en rad brutna vallöften väcker SD misstroendeförklaring mot Stefan Löfven. Alliansen lägger ned sina röster och räddar därmed den socialistiska statsministern och den socialistiska regeringen.

Våren 2015:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Hösten 2015:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Hösten 2015:
Finansministern lägger fram en statsbudget som är så felberäknad och underfinansierad att den är oduglig att styra landet med. Bara invandringskostnaderna är underfinansierade med tiotals miljarder. SD svarar genom att väcka en misstroendeförklaring mot finansministern. Alliansen lägger ned sina röster och räddar därmed den socialistiska regeringen.

Våren 2016:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Hösten 2016:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Våren 2017:
I syfte att minimera chansen för att få igenom en icke-socialistisk budget går Allianspartierna fram med varsitt budgetförslag. SD meddelar dock att man kommer att rösta på Moderaternas budgetförslag när det egna förslaget fallit. Om samtliga Allianspartier gör detsamma så slipper landet få en socialistisk budget och den socialistiska regeringen faller. C, L och KD väljer dock att lägga ned sina röster och därmed räddar man den socialistiska regeringen och hjälper dem att få igenom sin budget.

Sommaren 2017:
I en debatt med undertecknad (Mattias Karlsson (SD)) i Almedalen säger Tomas Tobé (M) att Moderaterna och Alliansen är det ledande oppositionsalternativet eftersom de ”handlar när SD bara pratar”…

Hösten 2017:
Genom att utse odugliga myndighetschefer som bryter mot lagen, mörka sanningen och uppvisa skrämmande brister i informationshanteringen utsätter regeringen rikets säkerhet för allvarlig fara. Flera Alliansledare säger att mycket talar för att statsministern ljugit för det svenska folket och att han bär det yttersta ansvaret. SD väcker misstroendeförklaring mot statsministern. Samtliga Allianspartier meddelar att man kommer att lägga ned sina röster och därmed för 10:e gången rädda den socialistiska statsministern och den socialistiska regeringen. Samtidigt meddelar L och C att man kommer att backa från sitt tidigare krav på att försvarsministern som försatt riket i onödig fara skall avgå.

Om snart ett år är det val i Sverige igen. Det är åtminstone min förhoppning att vi får en rejäl förändring i Svensk politik där nuvarande oppositionen (SD) går starkt framåt. En stark regering som är beredd att samtala med alla och som fullföljer sina åtaganden på såväl ett ideologiskt som på ett politiskt plan behövs – men även en välfungerande opposition. Det är inte hållbart, eller försvarligt, att politiker inte gör sitt jobb. Inte heller är det försvarligt att folkvalda representanter vägrar acceptera det stöd som svenska medborgare har gett till riksdagspartierna.

Vi har under dagen sett hur vissa partier som kallar sig för opposition har låtit en statsminister sitta kvar trots åtskilliga skandaler med ministrar som avgått, diplomatiska kriser och en IT-läcka som riskerar drabba vårt lands säkerhet en lång tid framöver. Man har låtit en statsminister sitta kvar som än idag uttalat sitt fulla förtroende för ministrar som inte delgett eller agerat när obehöriga fått tillgång till känsliga uppgifter om Sveriges säkerhet. En statsminister som inte har haft tillräcklig kontroll över sin egen regering. Den så kallade alliansens företrädare har i och med detta låtit det politiska spelet gå före rikets väl, och därmed accepterat sin del av ansvaret i detta haveri.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: