CBD och cannabis inom sjukvården

Flera personer har uppmärksammat mitt engagemang för att lyfta frågor som rör medicinsk cannabis samt CBD-preparat (kontroversiellt, jag vet). Många, framförallt svårt sjuka har hört av sig och visat sin uppskattning för detta, andra har ifrågasatt hur det går ihop med mitt engagemang som folkvald Sverigedemokrat. Jag tänkte här kort redogöra för detta.

Till och börja med vill jag vara tydlig med följande, mitt engagemang i frågan är helt och hållet en fråga jag driver själv, och ska inte ses som något partipolitiskt. Oavsett personliga åsikter i frågan följer jag därför hela tiden partilinjen när vi har omröstningar. Som bekant arbetar jag nu främst med utrikesfrågor, så det är också där jag främst fokuserar mitt partipolitiska arbete. Jag vill likaså vara helt ärlig med min syn på saken och med vilka erfarenheter jag själv har, för att kunna vara trovärdig när jag driver frågor som rör medicinsk cannabis.

Jag är övertygad om att mina sex år i USA har påverkat mig, det är trots allt ett land som nu i många år använt sig av cannabispreparat för sjuka (och där det i vissa stater även är lagligt för rekreationsbruk). I High School (motsvarande svenskt gymnasium) var det till och med mer accepterat att röka marijuana än att dricka alkohol och därför mer vanligt förekommande vid exempelvis fester på helgerna. USA har omkring 25 procent av världens fångpopulation och samtidigt enbart omkring fem procent av världens befolkning. Detta gör att USA har världens största fångpopulation och en stor del av fångarna sitter inne som följd av narkotikabrott. Att det skett en liberalisering kring det förhållandevis accepterade cannabisbruket är därför inte särskilt konstigt, inte minst då cannabis inte alls är en så tung drog som andra och har en lägre beroendefrekvens än exempelvis alkohol.

Har jag personligen varit för en liberalisering av synen på cannabis i USA? Ja. Har jag varit för en liberalisering av marijuana i Sverige? Ja, men detta är en syn jag på senare tid har ändrat just för att det är dumt att fler använder sig av drogen som ju inte är lika utbredd här. Jag har själv använt marijuana, men aldrig regelbundet och använder den definitivt inte idag. Samtidigt är jag så pass ”extrem” när det gäller bruk av läkemedel att jag knappt tar en huvudvärkstablett när jag har ont i huvudet. Jag har likaså lärt känna många som varit beroende av olika typer av ångestdämpande eller antidepressiva läkemedel vilket skrämt mig ordentligt. Missbruk, oavsett om det kallas knark eller läkemedel, drabbar således såväl enskilda brukare som nära anhöriga.

Jag känner flera som på grund av olika droger har förstört sina liv, i några fall till och med mist livet. Av den anledningen är det extremt viktigt för mig att Sverige för en tuff politik på narkotikaområdet. Missbrukare ska få det stöd de behöver och kriminella gäng som utsätter människor för den misär som droger orsakar bör få sina straff. Att vidhålla en skarp linje mot missbruk är förövrigt också något jag motionerat om i riksdagen.

Så kommer vi till det där med medicinsk cannabis och CBD. CBD är ett extrakt som finns i cannabisplantor och det är i sig ingen drog (drogen i cannabis är det som benämns THC). I Sverige är det idag helt lagligt att använda CBD-olja som innehåller mindre än 0,2% THC och är producerad genom så kallad industrihampa. CBD-branschen har dock på senare tid mött motstånd, då många (felaktigt) ser det som en drog. Jag anser bestämt att personer med behov av CBD (som innehåller lite eller ingen THC alls) bör kunna få det som kosttillskott. Flertalet personer har på ett fördelaktigt sätt använt sig av CBD-olja för att lindra eller bli av med olika problem och jag känner själv flera personer som vittnat om detta. I Dagens Medicin har de under gårdagen bland annat lyft upp en av mina senaste skriftlig frågor som berör läkemedelsverkets vilja att utreda en medicinsk klassning av CBD. Detta hoppas jag kan leda till en mer utförlig debatt kring detta kosttillskott, och jag hoppas att fler framöver kommer att förstå skillnaden mellan CBD och THC.

På ett personligt plan förespråkar jag dock även möjligheten för svårt sjuka att få cannabispreparat utskrivet, d.v.s. CBD-preparat som även innehåller THC. I Sverige finns det ett fåtal fall där patienter på senare tid fått cannabispreparat utskrivet. Det har dock skett under många år i en rad förhållandevis närliggande länder, så som i Finland, Nederländerna, Tyskland och Italien. Utskrivning av detta bör dock ske under förutsättning att kontrollen är tillräcklig och att man samtidigt möjliggör för mer forskning i ämnet.

Idag finns det gott om forskning, främst från Italien och USA, men långt ifrån tillräckligt (för intresserade kan jag gärna bistå med diverse artiklar). Jag ser detta som ett jättebra sätt att framöver möjliggöra för svårt sjuka att gå över från tunga preparat till detta. I USA har det bland annat visat sig att antalet läkemedelsrelaterade dödsfall har minskat drastiskt som följd av att fler svårt sjuka gått över till att använda sig av marijuanapreparat. Det har även visat sig att patienter som använt sig av marijuanapreparat sluppit flera av de biverkningar de fått när de tidigare använt tunga preparat, som i flera fall inte heller hjälp dem på ett bra sätt.

Nedan tänkte jag visa på några av de motioner och skriftliga frågor jag lämnat in som är relaterade till medicinsk cannabis, CBD, droger och missbruk.

Skriftliga frågor:
Läkemedelsklassning av kosttillskott
Tillslag mot CBD-distributörer och tillverkare
Cannabispreparat för att lindra smärta
Cannabispreparat för cancersjuka
Utskrivning av antidepressiva mediciner och tunga preparat
Ökad problematik med droger

Motioner:
Åtgärder för att förhindra rökning
Minskat missbruk av tunga mediciner
Krafttag mot drogmissbruket
Nya läkemedelsalternativ för svårt sjuka

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: