Kommunfullmäktige (motioner)

För att följa mitt arbete i Norrköpings kommunfullmäktige kan man följa kommunfullmäktigedebatterna på Norrköping kommuns hemsida. Nedan presenterar jag motioner som jag lämnat in till kommunfullmäktige i Norrköping med datum för dess anmälan.

2018 (5)
18-09-24 Utred hedersproblematiken i Norrköpings skolormed Jan Petersson (SD)
18-06-18 Förstärkt och förenklat medborgarinflytande – med Clara Aranda (SD) och Jan Petersson (SD)
18-06-18 Tillståndsplikt för tiggeri
18-04-23 IT-satsning på Norrköpings äldreboendenmed Clara Aranda (SD) och Darko Mamkovic (SD)
18-01-29 Motverka och kartlägg antisemitismen

2017 (1)
17-03-27 Språksatsning för lokalt företagande

2016 (10)
16-11-29 Utökat suicidpreventivt arbete – med Clara Aranda (SD)
16-11-29 Totalstopp av mottagande av flyktingarmed Darko Mamkovic (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
16-05-30 Åtgärder för minskat stök i Norrköpings skolor – med Darko Mamkovic (SD)
16-05-30 Rättvis betygsbedömning
16-03-21 Förenklad hantering av bygglov för industrin och småföretagare på landsbydgen
16-02-29 Förbered ungdomar inför sina yrkesval
16-02-29 Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt
16-02-29 Främja trygghetsvärdar
16-01-25 Utökad TBC-beredskapmed Clara Aranda (SD) och Lise-Lotte Lindgren (SD)
16-01-25 Främjande av elfordon

2015 (6)
15-06-16 Ökad demokratimed Joel Lundgren (SD)
15-05-25 Förbättrat företagsklimat och ökat företagande
15-03-01 Nyrekrytering i Norrköping
15-02-23 Fördelning av politiska tjänster – med Darko Mamkovic (SD)
15-02-23 LOV inom äldreomsorgen
15-01-26 Nödsändare för dementa – med Jan Petersson (SD)

2014 (6)
14-11-24 Ökad konsumentrådgivning
14-06-30 Förbättrad miljö i skärgården
14-06-30 Försökskommun för tiggeriförbud
14-06-30 Secondhandsatsning
14-01-27 Inrätta aktivitetspark för äldre
14-01-27 Bostad först

2013 (12)
13-11-25 Se över läkemedelshanteringen
13-11-25 Inrätta en kulturarvsfond
13-11-25 Förbättrad marknadsföring av kommunen
13-11-25 Inrättande av fadderverksamhet
13-11-25 Enhetliga byggregler
13-09-30 Inför en demokratidag
13-08-26 Förbättrad kommunhemsida
13-08-26 Utvecklat arbete för ordning i skolan
13-05-27 Folkomrösta om moskébyggen – med Ingvar Våxmo (SD)
13-05-27 Införande av vårdnadsbidrag – med Cornelia Dahlberg (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
13-04-29 Ingen särbehandling vid anställning – med Ingvar Våxmo (SD)
13-01-28 Öppen utbildning vid LiU

2012 (24)
12-12-17 Utökat antal praktikplatser – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-12-17 Utreda möjligheten till ersättning för korttidsenheter
12-12-17 Utdrag från belastningsregistret vid anställning
12-12-17 Uppsättning av pantbehållare och fimptunnor
12-12-17 Flyktingar hos politikermed Cornelia Dahlberg (SD)
12-12-17 Insamling av elektronik för bistånd
12-08-27 Starta brottsförebyggande projekt – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-08-27 Slopad kommunal modersmålsundervisning i förskolan
12-06-18 Utveckla Himmelstalundsbadet – med Cornelia Dahlberg (SD) och Lennart Isaksson (SD)
12-06-18 Applikation för kommunen
12-06-18 Insyn för motionärer vid beredning
12-06-18 Utred hedersproblematiken – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-05-28 Subventionerade halkskydd för pensionärer
12-06-18 Underlätta för polisen i sitt arbete
12-06-18 Belöna civilkurage – med Ingvar Våxmo (SD)
12-06-18 Kameraövervakning vid problemområden
12-06-18 Reklam på spårvagnarna – med Ingvar Våxmo (SD)
12-04-23 Riktlinjer för kommunens kulturverksamhet
12-04-23 Slopande av kött som slaktats genom skäktning
12-04-23 Enkätsida för servicesektorn på kommunhemsidan
12-01-30 Färre antal fullmäktigeplatser – med Ingvar Våxmo (SD)
12-01-30 Införande av klassmorfar
12-01-30 Inrätta handlingsplan mot politiskt våld och hot
12-01-30 Införande av E-petitioner

2011 (25)
11-11-28 Ökad undervisning om kommunismens brott mot mänskligheten
11-10-24 Studiedag inom näringslivet för politiker
11-08-29 Värdighetsgarantier för Norrköpings äldre
11-08-29 Inköp av läsplattor
11-05-30 Modernisering av kommunens trygghetslarm
11-05-30 Införande av folkomröstning om flyktingmottagande
11-05-30 Installation av sprinklersystem i äldreboenden
11-05-30 Införande av tiggeriförbud på offentlig plats
11-05-02 Införande av ett mångkulturellt bokslut
11-05-02 Marknadsföring av rådgivning för småföretagare
11-05-02 Införande av en företagslots
11-03-31 Införande av digitala handlingar
11-03-31 Införande av terapihundar inom äldreomsorgen
11-03-31 Målade infartermed Marianne Visti (SD)
11-03-31 Maskeringsförbud i kommunala inrättningar
11-03-31 Utbyggd infrastruktur för elfordon
11-02-28 Avskaffad avgift för trygghetslarm
11-02-28 Införande av äldreombudsman
11-02-28 Införande av skolksmsmed Patrik Rubindal (SD)
11-02-28 Tillåta slumpmässiga drogtester
11-02-28 Insynsplatser i styrelser och nämnder
11-02-28 Inköp av hjärtstartare
11-02-28 Traditionella skolavslutningar
11-02-28 Införande av ett diskussionsforum
11-02-28 Införande av alkolås)

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: