Norrköpings kommunfullmäktige

Åren 2010-2018 var jag kommunfullmäktigeledamot i Norrköping innan flytten till Stockholm sommaren 2018. Där drev jag en lång rad olika frågor varför jag presenterar de motioner och interpellationer som jag och eventuella andra undertecknare tidigare har lämnat in till kommunfullmäktige.

2018
Motioner (5):
18-09-24 Utred hedersproblematiken i Norrköpings skolormed Jan Petersson (SD)
18-06-18 Förstärkt och förenklat medborgarinflytande – med Clara Aranda (SD) och Jan Petersson (SD)
18-06-18 Tillståndsplikt för tiggeri
18-04-23 IT-satsning på Norrköpings äldreboendenmed Clara Aranda (SD) och Darko Mamkovic (SD)
18-01-29 Motverka och kartlägg antisemitismen

Interpellation (1)
:
18-06-18 Enorma brister på Norrköpings skolor – med Florian Aranda (SD) och Jan Petersson (SD)

2017
Motion (1):
17-03-27 Språksatsning för lokalt företagande

Interpellationer (5)
:
17-05-29 Kommunens vanskötsel av elever och gemensamma resurser – med Darko Mamkovic (SD)
17-05-29 Undernäring bland äldremed Clara Aranda (SD) och Darko Mamkovic (SD)
17-05-29 Kommunens arbete med återvändande terrorister
17-05-29 Det kommunala arbetet mot våldsbejakande extremism
17-03-27 Matchning och kompetensutveckling för arbetslösa

2016
Motioner (10):
16-11-29 Utökat suicidpreventivt arbete – med Clara Aranda (SD)
16-11-29 Totalstopp av mottagande av flyktingarmed Darko Mamkovic (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
16-05-30 Åtgärder för minskat stök i Norrköpings skolor – med Darko Mamkovic (SD)
16-05-30 Rättvis betygsbedömning
16-03-21 Förenklad hantering av bygglov för industrin och småföretagare på landsbydgen
16-02-29 Förbered ungdomar inför sina yrkesval
16-02-29 Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt
16-02-29 Främja trygghetsvärdar
16-01-25 Utökad TBC-beredskapmed Clara Aranda (SD) och Lise-Lotte Lindgren (SD)
16-01-25 Främjande av elfordon

Interpellationer (5)
:
16-05-30 Utvecklingen av Norrköpings hamn – med Sten Selander (SD)
16-05-30 Kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor
16-05-30 Bränder och upplopp i Norrköping – med Darko Mamkovic (SD)
16-03-21 Kommunens arbete för minskat antal fallolyckor
16-03-21 Uttag av pengar från Hyresbostäder

2015
Motioner (6):
15-06-16 Ökad demokratimed Joel Lundgren (SD)
15-05-25 Förbättrat företagsklimat och ökat företagande
15-03-01 Nyrekrytering i Norrköping
15-02-23 Fördelning av politiska tjänster – med Darko Mamkovic (SD)
15-02-23 LOV inom äldreomsorgen
15-01-26 Nödsändare för dementa – med Jan Petersson (SD)

Interpellationer (2)
:
15-11-30 Webbsända sammanträden
15-02-23 Motverka islamism och jihadism
– med Clara Aranda (SD)

2014
Motioner (6):
14-11-24 Ökad konsumentrådgivning
14-06-30 Förbättrad miljö i skärgården
14-06-30 Försökskommun för tiggeriförbud
14-06-30 Secondhandsatsning
14-01-27 Inrätta aktivitetspark för äldre
14-01-27 Bostad först

Interpellationer (3)
:
14-06-30 Könsstympning av barn
14-01-27 Försörjningsstöd till tillståndslösa
14-01-27 Manifestationen den 7 januari

2013
Motioner (12):
13-11-25 Se över läkemedelshanteringen
13-11-25 Inrätta en kulturarvsfond
13-11-25 Förbättrad marknadsföring av kommunen
13-11-25 Inrättande av fadderverksamhet
13-11-25 Enhetliga byggregler
13-09-30 Inför en demokratidag
13-08-26 Förbättrad kommunhemsida
13-08-26 Utvecklat arbete för ordning i skolan
13-05-27 Folkomrösta om moskébyggen – med Ingvar Våxmo (SD)
13-05-27 Införande av vårdnadsbidrag – med Cornelia Dahlberg (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
13-04-29 Ingen särbehandling vid anställning – med Ingvar Våxmo (SD)
13-01-28 Öppen utbildning vid LiU

Interpellationer (4)
:
13-11-25 Finansieringen av Ria-center
13-05-27 Närproducerat och svenskt livsmedel
13-05-27 Stängningen av Jasminskolan
13-01-28 Prioriteringar i skolan

2012
Motioner (24):
12-12-17 Utökat antal praktikplatser – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-12-17 Utreda möjligheten till ersättning för korttidsenheter
12-12-17 Utdrag från belastningsregistret vid anställning
12-12-17 Uppsättning av pantbehållare och fimptunnor
12-12-17 Flyktingar hos politikermed Cornelia Dahlberg (SD)
12-12-17 Insamling av elektronik för bistånd
12-08-27 Starta brottsförebyggande projekt – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-08-27 Slopad kommunal modersmålsundervisning i förskolan
12-06-18 Utveckla Himmelstalundsbadet – med Cornelia Dahlberg (SD) och Lennart Isaksson (SD)
12-06-18 Applikation för kommunen
12-06-18 Insyn för motionärer vid beredning
12-06-18 Utred hedersproblematiken – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-05-28 Subventionerade halkskydd för pensionärer
12-06-18 Underlätta för polisen i sitt arbete
12-06-18 Belöna civilkurage – med Ingvar Våxmo (SD)
12-06-18 Kameraövervakning vid problemområden
12-06-18 Reklam på spårvagnarna – med Ingvar Våxmo (SD)
12-04-23 Riktlinjer för kommunens kulturverksamhet
12-04-23 Slopande av kött som slaktats genom skäktning
12-04-23 Enkätsida för servicesektorn på kommunhemsidan
12-01-30 Färre antal fullmäktigeplatser – med Ingvar Våxmo (SD)
12-01-30 Införande av klassmorfar
12-01-30 Inrätta handlingsplan mot politiskt våld och hot
12-01-30 Införande av E-petitioner

Interpellationer (9)
:
12-12-17 Ekonomiskt bistånd för utlandsfödda
12-06-30 Kommunens arbete mot droger
12-06-18 Bidrag till islamska församlingar – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-06-18 Hemlig politisk teater
12-05-28 Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken
12-03-26 Bebyggelse av grönområden – med Cornelia Dahlberg (SD)
12-03-26 Kostnad för 600 nyanlända somalier – med Ingvar Våxmo (SD) och Cornelia Dahlberg (SD)
12-02-27 Gatukostnader för villaägare – med Cornelia Dahlberg (SD) och Ingvar Våxmo (SD)
12-02-27 Kommunens brottsförebyggande verksamhet

2011
Motioner (25):
11-11-28 Ökad undervisning om kommunismens brott mot mänskligheten
11-10-24 Studiedag inom näringslivet för politiker
11-08-29 Värdighetsgarantier för Norrköpings äldre
11-08-29 Inköp av läsplattor
11-05-30 Modernisering av kommunens trygghetslarm
11-05-30 Införande av folkomröstning om flyktingmottagande
11-05-30 Installation av sprinklersystem i äldreboenden
11-05-30 Införande av tiggeriförbud på offentlig plats
11-05-02 Införande av ett mångkulturellt bokslut
11-05-02 Marknadsföring av rådgivning för småföretagare
11-05-02 Införande av en företagslots
11-03-31 Införande av digitala handlingar
11-03-31 Införande av terapihundar inom äldreomsorgen
11-03-31 Målade infartermed Marianne Visti (SD)
11-03-31 Maskeringsförbud i kommunala inrättningar
11-03-31 Utbyggd infrastruktur för elfordon
11-02-28 Avskaffad avgift för trygghetslarm
11-02-28 Införande av äldreombudsman
11-02-28 Införande av skolksmsmed Patrik Rubindal (SD)
11-02-28 Tillåta slumpmässiga drogtester
11-02-28 Insynsplatser i styrelser och nämnder
11-02-28 Inköp av hjärtstartare
11-02-28 Traditionella skolavslutningar
11-02-28 Införande av ett diskussionsforum
11-02-28 Införande av alkolås)

Interpellationer (2)
:
11-10-24 Bekämpa spontankriminaliteten
11-09-26 Underlätta för att panta fler burkar och flaskor

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: