Riksdagen (debatter)

Nedan finns länkar till de flesta riksdagsdebatter där jag deltagit sorterade efter datum.

2018 (6)
18-06-04 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (utskottsdebatt FiU)
18-05-31 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (utskottsdebatt UU)
18-05-30 FN och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken (utskottsdebatt UU)
18-04-26 Mellanöstern och Nordafrika (utskottsdebatt UU)
18-02-14 Utrikespolitisk debatt
18-01-19 Stödet till diktaturens Iran (interpellationsdebatt)

2017 (6)
17-12-06 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (utskottsdebatt UU)
17-09-27 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avisning och utvisning verkställs (utskottsdebatt SfU)
17-08-31 Stöd till Somaliland (interpellationsdebatt)
17-06-16 Sveriges reaktion på Turkiets brott mot mänskliga rättigheter (interpellationsdebatt)
17-05-17 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik (utskottsdebatt UU)
17-02-15 Utrikespolitisk debatt

2016 (7)
16-12-08 Utgiftsområde 7 internationellt bistånd (utskottsdebatt UU)
16-12-07 Utgiftsområde 8 migration (utskottsdebatt SfU)
16-04-06 Anhörig- och arbetskraftsinvandring (utskottsdebatt SfU)
16-02-24 Utrikespolitisk debatt
16-02-11 Svenskt arbete för fred i Syrien (interpellationsdebatt)
16-02-03 Utlänningsdatabas (utskottsdebatt SfU)
16-01-27 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (utskottsdebatt AU)

2015 (8)
15-12-03 Utgiftsområde 8 migration (utskottsdebatt SfU)
15-09-03 Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn (interpellationsdebatt)
15-06-22 Tillämpning av terroristlagen för återvändare (interpellationsdebatt)
15-06-09 En ohållbar bostadspolitik (interpellationsdebatt)
15-06-08 Problem kopplade till hitresta tiggare (interpellationsdebatt)
15-04-08 Migration (utskottsdebatt SfU)
15-02-18 EU:s gränskodex (utskottsdebatt SfU)
15-02-11 Utrikespolitisk debatt

2014 (18)
14-12-12 Utgiftsområde 8 migration (utskottsdebatt SfU)
14-11-22 Biståndspengar för asylmottagande (interpellationsdebatt)
14-11-26 Genomförande av EU:s ändrade skyddsgrundsdirektiv (utskottsdebatt SfU)
14-11-12 Integration och invandring (allmänpolitisk debatt)
14-06-24 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (utskottsdebatt CU)
14-06-24 Bullerprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (utskottsdebatt CU)
14-06-23 En enklare planprocess (utskottsdebatt CU)
14-06-16 Ny lag om näringsförbud (utskottsdebatt CU)
14-06-04 Nya åtgärder som kan utföras utan krav på bygglov (utskottsdebatt CU)
14-05-07 Fordonsrelaterade skulder (utskottsdebatt CU)
14-04-02 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet (utskottsdebatt CU)
14-04-02 Konsumenträtt (utskottsdebatt CU)
14-03-26 Fastighetsrätt (utskottsdebatt CU)
14-03-26 Planering och byggande (utskottsdebatt CU)
14-03-19 Hushållningen med mark- och vattenområden (utskottsdebatt CU)
14-03-05 Familjerätt (utskottsdebatt CU)
14-02-05 Hyresrätt mm.. (utskottsdebatt CU)
14-01-22 Insolvens och utsökningsrätt (utskottsdebatt CU)

2013 (15)
13-12-12 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (utskottsdebatt CU)
13-11-13 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (utskottsdebatt CU)
13-10-14 Allmänpolitisk debatt
13-06-12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsområdet (utskottsdebatt CU)
13-05-22 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning av byggprodukter (utskottsdebatt CU)
13-05-15 Konsumenträtt (utskottsdebatt CU)
13-05-15 Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 (utskottsdebatt CU)
13-05-03 Situationen i Nordkorea (interpellationsdebatt)
13-04-23 Ritualslaktat kött i Sverige (interpellationsdebatt)
13-04-11 Hyresrätt mm.. (utskottsdebatt CU)
13-03-22 En human och effektiv flyktingpolitik (interpellationsdebatt)
13-03-20 Planering och byggande (utskottsdebatt CU)
13-03-12 Det femte jobbskatteavdraget (interpellationsdebatt)
13-03-08 Bostadsbidragets anpassning till arbetslivet (interpellationsdebatt)
13-02-13 Utrikespolitisk debatt

2012 (1)
12-12-18 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (utskottsdebatt NU)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: