Riksdagen (anföranden)

Nedan finns länkar till de flesta riksdagsdebatter samt frågestunder med regeringen där jag deltagit sorterade efter datum.

2020
Debatter (1):
20-02-13 Utrikespolitisk debatt

2019
Debatter (5):
19-11-20 Samarbetsavtalet mellan EU och Kuba (utskottsdebatt UU)
19-05-15 Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 (utskottsdebatt UU)
19-05-08 Europarådet (utskottsdebatt UU)
19-03-08 Turkiska angrepp mot Manbij och närliggande områden (interpellationsdebatt)
19-02-13 Utrikespolitisk debatt

Frågestunder (1):
19-10-09 Turkiets invasion av nordöstra Syrien mot Mikael Damberg (S)

2018
Debatter (6):
18-06-04 Extra ändringsbudget för 2018 – Ny möjlighet till uppehållstillstånd (utskottsdebatt FiU)
18-05-31 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer (utskottsdebatt UU)
18-05-30 FN och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken (utskottsdebatt UU)
18-04-26 Mellanöstern och Nordafrika (utskottsdebatt UU)
18-02-14 Utrikespolitisk debatt
18-01-19 Stödet till diktaturens Iran (interpellationsdebatt)

Frågestunder (4):

18-05-31 Korruptionen på svenska ambassader mot Ibrahim Baylan (S)
18-03-08 Statens relation till islamistgrupper mot Gustav Fridolin (MP)
18-02-01 Skattemedel till Ibn Rushd mot Alice Bah Kuhnke (MP)
18-01-18 Näst flest beviljade uppehållstillstånd i Sverige 2017 mot Heléne Fritzon (S)

2017
Debatter (6):
17-12-06 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (utskottsdebatt UU)
17-09-27 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avisning och utvisning verkställs (utskottsdebatt SfU)
17-08-31 Stöd till Somaliland (interpellationsdebatt)
17-06-16 Sveriges reaktion på Turkiets brott mot mänskliga rättigheter (interpellationsdebatt)
17-05-17 Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik (utskottsdebatt UU)
17-02-15 Utrikespolitisk debatt

Frågestunder (3):

17-10-26 Attackerna mot KRG från Irak och allierade shiamiliser mot Ibrahim Baylan (S)
17-09-28 KRG-regionens självständighet mot Mikael Damberg (S)
17-02-16 Avvisning av illegala migranter mot Mikael Damberg (S)

2016
Debatter (7):
16-12-08 Utgiftsområde 7 internationellt bistånd (utskottsdebatt UU)
16-12-07 Utgiftsområde 8 migration (utskottsdebatt SfU)
16-04-06 Anhörig- och arbetskraftsinvandring (utskottsdebatt SfU)
16-02-24 Utrikespolitisk debatt
16-02-11 Svenskt arbete för fred i Syrien (interpellationsdebatt)
16-02-03 Utlänningsdatabas (utskottsdebatt SfU)
16-01-27 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (utskottsdebatt AU)

Frågestunder (8):

16-12-15 Asylaktivism inom migrationsverket mot Morgan Johansson (S)
16-11-24 Skattestöd till radikala islamister mot Anders Ygeman (S)
16-10-20 Åtgärder för att minska anhöriginvandringen mot Morgan Johansson (S)
16-06-16 Godtycklig åldersbedömning av ensamkommande mot Gustav Fridolin (MP)
16-03-17 Turkiets närmande till EU mot Margot Wallström (S)
16-03-03 Finansiering av asylinvandringen mot Morgan Johansson (S)
16-02-25 Återgång till tidigare öppna gränser mot Ylva Johansson (S)
16-02-11 Volymfrågan inom migrationspolitiken mot Åsa Romson (MP)

2015
Debatter (8):
15-12-03 Utgiftsområde 8 migration (utskottsdebatt SfU)
15-09-03 Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande flyktingbarn (interpellationsdebatt)
15-06-22 Tillämpning av terroristlagen för återvändare (interpellationsdebatt)
15-06-09 En ohållbar bostadspolitik (interpellationsdebatt)
15-06-08 Problem kopplade till hitresta tiggare (interpellationsdebatt)
15-04-08 Migration (utskottsdebatt SfU)
15-02-18 EU:s gränskodex (utskottsdebatt SfU)
15-02-11 Utrikespolitisk debatt

Frågestunder (7):

15-11-19 Återsända asylsökande som passerat säkra länder mot Morgan Johansson (S)
15-11-12 Minskad assistansersättning för behövande mot Annika Strandhäll (S)
15-10-15 Finansieringen av den massiva asylmottagningen mot Magdalena Andersson (S)
15-10-01 Flyktingläger i Sverige mot Åsa Romson (MP)
15-05-28 Utnyttjande av illegala migrantarbetare mot Morgan Johansson (S)
15-03-26 Islamismen, Sveriges allvarligaste hot mot Åsa Romson (MP)
15-02-12 Hemlig grupp för mottagande av asylsökande mot Morgan Johansson (S)

2014
Debatter (18):
14-12-12 Utgiftsområde 8 migration (utskottsdebatt SfU)
14-11-22 Biståndspengar för asylmottagande (interpellationsdebatt)
14-11-26 Genomförande av EU:s ändrade skyddsgrundsdirektiv (utskottsdebatt SfU)
14-11-12 Integration och invandring (allmänpolitisk debatt)
14-06-24 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (utskottsdebatt CU)
14-06-24 Bullerprövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen (utskottsdebatt CU)
14-06-23 En enklare planprocess (utskottsdebatt CU)
14-06-16 Ny lag om näringsförbud (utskottsdebatt CU)
14-06-04 Nya åtgärder som kan utföras utan krav på bygglov (utskottsdebatt CU)
14-05-07 Fordonsrelaterade skulder (utskottsdebatt CU)
14-04-02 Telefonförsäljning på premiepensionsområdet (utskottsdebatt CU)
14-04-02 Konsumenträtt (utskottsdebatt CU)
14-03-26 Fastighetsrätt (utskottsdebatt CU)
14-03-26 Planering och byggande (utskottsdebatt CU)
14-03-19 Hushållningen med mark- och vattenområden (utskottsdebatt CU)
14-03-05 Familjerätt (utskottsdebatt CU)
14-02-05 Hyresrätt mm.. (utskottsdebatt CU)
14-01-22 Insolvens och utsökningsrätt (utskottsdebatt CU)

Frågestunder (4):

14-11-06 Välfärd som offras för asylmottagning mot Gustav Fridolin (MP)
14-06-12 Bostadssituationen kontra asylmottagandet mot Tobias Billström (M)
14-03-13 Riksdagsbeslut som påverkar invandringsvolymerna mot Annie Lööf (C)
14-02-06 Indraget stöd till kvinnojourer mot Annie Lööf (C)

2013
Debatter (15):
13-12-12 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (utskottsdebatt CU)
13-11-13 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (utskottsdebatt CU)
13-10-14 Bistånd och flyktingsituationen (allmänpolitisk debatt)
13-06-12 Riksrevisionens rapport om statens tillsyn av information på tjänstepensionsområdet (utskottsdebatt CU)
13-05-22 Anpassning av svensk rätt till EU-förordning av byggprodukter (utskottsdebatt CU)
13-05-15 Konsumenträtt (utskottsdebatt CU)
13-05-15 Granskning av kommissionens meddelande om ett ramverk för global utveckling efter 2015 (utskottsdebatt CU)
13-05-03 Situationen i Nordkorea (interpellationsdebatt)
13-04-23 Ritualslaktat kött i Sverige (interpellationsdebatt)
13-04-11 Hyresrätt mm.. (utskottsdebatt CU)
13-03-22 En human och effektiv flyktingpolitik (interpellationsdebatt)
13-03-20 Planering och byggande (utskottsdebatt CU)
13-03-12 Det femte jobbskatteavdraget (interpellationsdebatt)
13-03-08 Bostadsbidragets anpassning till arbetslivet (interpellationsdebatt)
13-02-13 Utrikespolitisk debatt

Frågestunder (3):

13-11-14 Förhindra framtida skjutningar mot Beatrice Ask (M)
13-06-13 Flytt av myndigheter till utanförskapsområden mot Göran Hägglund (KD)
13-05-02 Hälso- och sjukvård till tillståndslösa mot Göran Hägglund (KD)

2012
Debatt (1):
12-12-18 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (utskottsdebatt NU)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: