Riksdagen (skriftliga frågor & interpellationer)

Nedan presenterar jag de skriftliga frågor och interpellationer som jag lämnat in till riksdagen för svar från berörd minister med datum för dess anmälan.

2020
Skriftliga frågor (9):
20-03-11 Förtroendet för svenska myndigheter
20-03-10 Turkisk provokation mot Grekland 
20-03-04 Det nya coronaviruset
20-02-19 IS-återvändares brottslighet
20-02-06 Shiaextremism i Sverige
20-02-06 Turkiets användning av vit fosfor
20-02-06 Medicinsk cannabis i Sverige
20-01-10 Placeringen av svenska soldater i Irak
20-01-09 Implementering av EU-resolution om medicinsk cannabis

2019
Skriftliga frågor (59):
19-11-29 Samverkan mellan Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet
19-11-15 Åtgärder vid utpressningsförsök av diplomater
19-11-13 Svenska bidrag till extremister
19-11-13 Korruption och maktmissbruk inom FN
19-11-13 Arbetsgivares skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete
19-10-14 Transparens rörande export av krigsmateriel
19-10-14 Rymning av IS-terrorister i Syrien
19-10-14 Granskning av Sveriges Syrienbistånd
19-10-14 Regeringens stöd till Syriens nationella armé
19-10-09 Abortanklagad fängelsedömd journalist i Marocko
19-10-09 Turkisk invasion av Rojava
19-08-27 Vilseledande marknadsföring av livsmedel
19-08-23 Ritualslaktat kött inom offentlig verksamhet
19-08-19 Överenskommelser för återsändande av kriminella utlänningar
19-08-19 Resebidrag för ansökan om uppehållstillstånd
19-08-19 Åtgärder efter händelserna vid Hormuzsundet
19-07-11 Norsk odlad lax
19-07-11 Skattesmäll trots villkorad köpeskilling
19-07-05 Regeringens hantering av CBD inom EU
19-07-05 Radikala islamister anställda av svenska skolor
19-07-05 Föräldrar som deltar i könsstympning
19-07-05 Akut brist på mediciner
19-06-05 Massakern vid Himmelska fridens torg
19-06-03 Hedersrelaterat våld och förtryck
19-06-03 Särbehandling inom bostadspolitiken
19-05-16 Konsekvent hantering vid beskrivning av hälsofördelar
19-05-03 Terrorklassning av Muslimska Brödraskapet
19-04-30 Indraget medborgarskap för grova brott
19-04-30 Försvarsmaktens arbete med säkerhetsprövningar
19-04-30 Religiös påverkan på utbildningen
19-04-30 Nationell dag för att minnas Seyfos offer
19-04-24 Upprättelse efter folkmordet mot armenier
19-04-23 IS-terrorister inför rätta i Irak
19-04-04 Könskorrigering
19-04-04 Sharialagar i Brunei
19-03-19 Kriminaliseringen av terrorfinansiering
19-03-19 Indrivning av skadestånd
19-03-19 HPV-vaccin till pojkar
19-03-19 Kallande av Irans ambassadör till UD
19-03-12 Kontroller och resultatredovisning av bistånd
19-03-08 Stöd till kurder för fängelsedrift, flyktinghjälp och ökad säkerhet
19-03-06 Konsulär hjälp till IS-terrorister
19-03-01 Symbolpolitik för svenska intressen
19-03-01 Retroaktiva straff för IS-terrorister
19-02-20 Ursprungsmärkning av kött
19-02-19 Integritetsskydd för vårdsökande patienter
19-02-19 Svenskt arbete för att lagföra IS-medlemmar
19-02-19 Återtagande av IS-krigare
19-02-19 Proportionella bötesbelopp
19-02-15 Åtgärder mot flyktingspionage
19-02-15 Överförskrivning av narkotiska läkemedel
19-02-15 Hantering av sekretessbelagd information
19-02-15 Säljförbud av CBD
19-02-13 Stort behov av förvarsplatser hos Migrationsverket
19-02-06 Turkiets kopplingar till IS och liknande grupper
19-02-06 Misstag vid säkerhetsklassade anställningar
19-01-28 Moderniserad valprocess
19-01-28 Bistånd till Tanzania
19-01-28 Venezuelas president

Interpellationer (1)
:
19-02-21 Turkiska angrepp mot Manbij och närliggande områden

2018
Skriftliga frågor (41):
18-09-14 En förbättrad valprocess
18-08-29 Straff för IS-terrorister i Sverige
18-08-29 Den politiska utvecklingen i Uganda
18-08-16 Straffskärpningar och ändrade rutiner för häktning
18-08-16 Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen
18-07-13 Skattemedel till Stockholm Pride
18-06-27 Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten
18-06-26 Gripandet av en svensk valobservatör i Turkiet
18-06-15 Turkiskt underrättelsearbete i Sverige
18-06-13 Ministrarnas närvaro vid debatter
18-06-12 FN:s arbete för återvändande av flyktingar
18-06-11 Skadeståndsnivåer för brottsoffer
18-06-11 Äldreförsörjningsstödets innebörd
18-06-11 Det kommunala utjämningssystemet
18-06-05 Svenskt bistånd till Rwanda
18-06-01 Ramadans påverkan på folkhälsan
18-06-01 Pressetiska övertramp
18-05-31 Svensk förskola utan svensktalande personal
18-05-28 Flyktingspionage i Sverige
18-05-25 Korruption på svenska ambassader
18-05-25 Rasistiskt våld i Sydafrika
18-05-23 Rådsslutsatser om Syrien
18-04-12 Läkemedelsklassningen av CBD-produkter
18-04-12 Kemvapenattacken i Douma
18-03-21 Statliga myndigheters affärer med utländska företag
18-03-20 Slöjtvånget i Iran
18-02-28 Turkiets agerande i Afrin
18-02-28 Dublinärenden och asylavslag
18-02-07 Statlig finansiering av texter med olämpligt innehåll
18-02-06 Skattemedel till Ibn Rushd
18-01-23 Turkiets attacker mot SDF i syriska Afrinprovinsen
18-01-23 Nolltolerans mot brott
18-01-23 Samverkan med utländska myndigheter för att finna krigsbrottslingar
18-01-23 Konsekvenser av myndighetsflytten
18-01-22 Radikalisering på koranskolor
18-01-22 Postnords eventuella avgift för paket
18-01-19 Brott mot mänskliga rättigheter i Kina
18-01-09 Handel med diktaturens Iran
18-01-09 Regeringens ”feministiska utrikespolitik” rörande demonstrationerna i Iran
18-01-09 Iraks oförmåga att garantera säkerheten i Kirkuk
18-01-09 Stöd till demonstranterna i Iran

Interpellationer (2):

18-05-30 Sveriges stöd till turkstödda rebeller
18-01-09 Stödet till diktaturens Iran

2017
Skriftliga frågor (49):
17-12-15 Skolbarn som blir bortgifta
17-12-14 Biståndet till den Palestinska Myndigheten
17-12-14 Förhör med återvändande IS-terrorister
17-12-06 Människohandel i Sverige
17-12-04 Läkemedelsklassning av kosttillskott
17-12-04 Sveriges migrationspolitik
17-11-22 Cannabispreparat för att lindra smärta
17-11-14 Utländsk finansiering av svenska moskéer
17-11-10 IS-anhängare som misstänks för nya dåd
17-10-26 Tillslag mot CBD-distributörer och tillverkare
17-10-26 Irakiska angrepp mot KRG
17-10-25 Svenska ambassadörer
17-10-23 Tillfångatagna svenska IS-terrorister
17-10-16 Cancerpreventiv kost
17-10-16 Utskrivning av antidepressiva och tunga preparat
17-10-16 Cannabispreparat för cancersjuka
17-10-10 Förföljelsen av etniska minoriteter i Burma
17-10-06 Böcker och värderingar
17-10-03 Folkomröstningen i Katalonien
17-09-12 KRG-regionens folkomröstning för självständighet
17-09-07 Hanteringen av asylärenden från Finland
17-09-07 Fortsatta gränskontroller
17-09-05 Åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar
17-09-05 Avlidna terroristers identitet
17-09-05 Samtal med skurkregimer
17-08-31 Humanitärt stöd till civila i bland annat Ar-Raqqa
17-08-30 Polisens kontroll av illegal arbetskraft
17-08-28 Turkiets missbruk av Interpol
17-08-16 Regeringens reaktion på händelserna i Turkiet
17-07-06 CSN-bidrag för studier i salafism/wahabism
17-06-22 IS-sympatisörer inom samhällsservicen
17-06-22 Regeringens syn på Muslimska brödraskapet
17-06-22 Nyanlända elevers möjlighet att klara svensk skola
17-06-22 Hantering av personer som anses vara säkerhetshot
17-06-19 Åtgärder för minskat antal våldsbejakande islamister
17-06-13 Svenskt förhållningssätt till Muslimska Brödraskapet
17-06-01 Ofredanden av unga kvinnor i skolmiljö
17-05-17 Åsiktsregistrering bland svenska myndigheter
17-05-15 Rymningar från migrationsverkets förvar
17-05-04 Undernäring bland äldre
17-04-04 Rivalitet mellan olika grupper i Irak och Syrien
17-02-28 Nya åtgärder mot återvändande IS-krigare
17-02-20 Orättvisa villkor för tand- och sjukvård
17-02-20 Rätt till försörjningsstöd för tillståndslösa
17-02-10 Statsministerbesöket i Iran
17-02-10 Straff för människosmuggling
17-02-01 Diskriminering på arbetsmarknaden
17-02-01 Barns rätt att slippa bo med en påtvingad partner
17-01-20 Nolltolerans mot barnäktenskap

Interpellationer (2):

17-05-26 Sveriges reaktion på Turkiets brott mot mänskliga rättigheter
17-05-22 Stöd till Somaliland

2016
Skriftliga frågor (30):
16-12-28 Krigsbrott i Östra Aleppo
16-12-13 Bistånd till Burma
16-11-30 Återsändande av asylsökande till Afghanistan
16-11-21 Åtgärder för minskat stöd till terrorism
16-11-16 Uteblivet amerikanskt stöd till sekulära i Syrien
16-11-08 Demokratiskt valda partiers rätt att lämna budgetförslag
16-10-26 Turkiets kränkning av irakiskt territorium
16-10-26 Turkiets beskjutning av sekulära kurder
16-08-23 Rätt till stöd från försäkringskassan
16-08-18 Anlagda bilbränder
16-08-18 Tullverkets befogenheter
16-08-18 Nya Gripenplan
16-06-09 Säkerhetspolisens samverkan med andra länder
16-06-09 Registrering av terroristsympatisörer
16-06-03 Turkiets agerande i bland annat Syrien
16-05-25 Kassaregisterlagen för fäbodverksamhet och torghandel
16-05-20 Erkännande av Somaliland
16-05-18 Bränder och upplopp i förorterna
16-04-28 Stöd till islamistiska organisationer
16-03-11 Samarbete för att bekämpa Daesh
16-03-11 Återgång till Europas liberalaste Migrationspolitik
16-03-03 Utrustningen av HKP 14F
16-02-25 Norskt lagförslag om att frångå asylrätten
16-02-25 Svenskt arbete för nyttjande av slavarbete
16-02-17 Regeringens akuta flyktingmiljarder
16-02-17 Ålderstest av asylsökande
16-02-02 Kostnad för tältläger
16-01-27 Situationen för anställda hos Migrationsverket
16-01-18 Säkerhetspolisens tillgång till Migrationsverkets asylsystem
16-01-13 Blockad mot småföretagare

Interpellation (1):

16-01-21 Svenskt arbete för fred i Syrien

2015
Skriftliga frågor (24):
15-12-16 Svenskt bistånd till terrorism
15-12-14 Stängning av svenska moskéer
15-12-14 Fredsförhandlingar i Syrien
15-11-26 Regeringens arbete mot kvinnlig könsstympning
15-11-24 Turkiets stöd till Daesh
15-11-12 Terrorister bland asylsökande
15-11-11 Polisanmälningar som blir meningslösa
15-11-06 UF-företagande
15-11-06 Kostnader för avhysning
15-10-05 Konkurrens mellan offentlig och privat sektor
15-10-05 Turkiskt förtryck av kurder
15-09-17 Turkiets agerande gentemot kurder
15-06-09 Bistånd till Bangladesh
15-05-15 Kriminalitet kopplad till tiggeri
15-05-15 Kinas repatriering av nordkoreanska flyktingar
15-05-08 Småföretagares villkor vid facklig konflikt
15-05-06 Utvisning av EU-medborgare
15-05-06 Diskriminering på grund av handskakning
15-04-29 Politiska företrädare i regioner, landsting och kommuner
15-04-29 Stöd till minoriteter
15-04-29 Ekonomiskt stöd till PLO
15-04-29 Erkännande av Västsahara
15-02-06 Stöd till kurderna i kampen mot daesh
15-02-06 Turkiets gräns mot daesh

Interpellationer (4):

15-07-09 Den drastiska ökningen av antalet ensamkommande
15-05-27 Regeringens arbete mot islamistisk extremism
15-05-26 Problem kopplade till hitresta tiggare
15-04-29 En ohållbar bostadssituation

2014
Skriftliga frågor (8):
14-12-04 Internationella avtal
14-11-26 Oproportionerligt mottagande av migranter
14-10-30 Förtur till bostäder
14-10-15 Hur regeringen motverkar rekryteringen av jihadister
14-10-15 Hårt klimat för förtroendevalda
14-06-25 Könsstympning
14-06-24 Avskaffande av EBO-lagen
14-06-12 Migrationsverkets övertagande av tillfälliga bostäder

Interpellation (1):

14-11-14 Biståndspengar för asylmottagande

2013
Skriftliga frågor (5):
13-11-13 Fördelning av biståndspengar
13-09-27 Preskriberade brott
13-09-23 Ökad antisemitism i Malmö
13-08-07 Ökad problematik med droger
13-04-16 Användningen av biståndspengar

Interpellationer (5):

13-04-12 Situationen i Nordkorea
13-04-12 Ritualslaktat kött i Sverige
13-03-01 En human och effektiv flyktingpolitik
13-02-21 Det femte jobbskatteavdraget
13-02-20 Bostadsbidragets anpassning till arbetslivet

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: